TCYK / Yrkesbevis 1. Skötsel och förvaltning av utemiljö

2023-09-22T08:49:03+00:00

Den preliminära kursperioden är planerad mellan april-december 2024. I kursen ska deltagaren bland annat kunna visa att hen kan utföra skötsel och underhåll av gräsytor, gräs och höggräs, formklippta häckar samt markbeläggning med handhållna maskiner, utföra tillsyn och allmän skötsel av naturmark för att skapa en ren och säker miljö för tredje man.