Tillsammans bygger vi framtidens gröna nätverk

Kombinationen av mångårig erfarenhet och en medveten satsning på rekrytering av välutbildade medarbetare, har lett till att vi nu tar nästa steg och startar Stångby Akademi. 

Ett grönt kompetenscenter där vi bland annat erbjuder behovsanpassade kurser för er som vill vidareutveckla er själva och er personal. Vår förhoppning är att kunna sprida kunskap och frambringa branschstolthet genom att skapa en mötesplats där vetenskap möter praktiskt kunnande i olika former. Vår vision är att hjälpa till så att du får rätt kompetens till ditt projekt. 

Saknas kursen du är ute efter? 

Vi arbetar med skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov.
Vi har ett brett
nätverk som sträcker sig över de olika delarna i branschen.