Laddar Evenemang

Building plant health and resilience through biological applications 

(Hur skapar man friskt och motståndskraftigt växtmaterial genom biologiska tillämpningar) 

 

Octavia Hopwood och Josef Carey på 59 degrees presenterar sin banbrytande forskning på ett ingående men enkelt sätt. De besvarar frågor som varför och hur biologiska lösningar kan bygga fler rötter och större tätare kronor, så att de ekosystem vi bryr oss om och är beroende av kan trivas och utvecklas. 

Josef Carey har arbetat som arborist sedan 1999 och insåg tidigt att trädens dåliga hälsa starkt är förknippad med att de står i sjuka och biologiskt inaktiva jordar. Han menar att växter speglar den mark de står i och kan inte trivas eller skydda sig om de inte har en intakt och frisk jordsammansättning. Om vi vill ha friska växter ska vi inte bara se substrat som ett utbytesmedium för tillgängliga näringsämnen utan också som en livsmiljö för den biologi som måste vara närvarande för att säkerställa växtens långsiktiga hälsa. 

Octavia Hopwood är miljöforskare och mikrobiolog, verksam i Wales. Hon har bl.a. arbetat med storskaliga jordbruksprojekt och i samband med det, insett bristen på förståelse kring markhälsa och orsakerna till jordars utarmningar. Det var först när Octavia började samarbeta med Josef som hon fann uppskattning och förståelse varför markhälsan är så viktig. Octavia blev inspirerad av Josefs passion att hitta svar och lösningar inom området och idag håller hon själv utbildningar i Wales och inspirerar fler till att applicera deras kunskaper. 

Obs: Seminariet hålls på engelska! 

 

Är kursen fullsatt?

Om en kurs är fullsatt kan du anmäla dig till vår reservlista, ofta bokar vi våra föreläsare till fler datum och släpper dessa om det visar sig finnas ett behov. Anmäler du dig till vår reservlista kommer du få löpande information om kursen ges igen och när. Du står även först i kö om vi skulle få in en avbokning på ordinarie kursdatum. Reservlistan är inte bindande.