Laddar Evenemang

Anmälningen är stängd för detta event.

Ekosystemtjänster i praktiken

Denna halvdagskursriktar sig till dig som är yrkesverksam inom skötsel och anläggning och vill lära dig mer ekosystemtjänster och hur dessa kan implementeras i utemiljön. Först ges en orientering i de olika ekosystemtjänsterna. Därefter kommer kursen att ge dig konkreta och hållbara lösningar att arbeta med inom både skötsel och anläggning. 

Ea Baden är miljövetare och humanekolog och arbetar främst med vattenvård i Skåne framförallt i samarbete med vattenråden och markägare för att kunna projektera och genomföra våtmarker och andra vattenvårdande åtgärder. 

Ulrika Hamrén är ekolog med drygt 18 års erfarenhet av arbete med ekologisk hållbarhet i samhällsplanering, urbana gröna miljöer, biologisk mångfald, grönstruktur och ekosystemtjänster på flera nivåer. 

Stina Linder är gestaltande landskapsarkitekt med lång och bred erfarenhet av stadsutvecklingsprojekt i allt från tidiga planeringsskeden till gestaltning och projektledning vid genomförande av allmän platsmark.

Kerstin Mossed är landskapsarkitekt med erfarenhet av park- och stadsutvecklingsprojekt med fokus på fungerande, tilltalande lösningar med hållbarhet över tid. Växtmaterial, dagvattenhantering, materialval i mark och gata är några av Kerstins stora intressen.

Varför har vi begränsat antal deltagare på våra webbinarium?

Vi har valt att ha begränsat antal deltagare på våra webbinarium då vi tycker det är viktigt med nära kontakt mellan kursdeltagare, föreläsare och arrangör. Ofta innehåller våra webbinarium interaktiva moment som workshops eller diskussionsgrupper i mindre grupper. Om kursen är fullsatt erbjuder vi ofta ytterligare datum, anmäl dig då till vår reservlista.

Praktisk information

Kursen hålls antingen via de digitala mötesverktygen Teams eller Zoom, programmet måste laddas ner men är helt kostnadsfritt. Vilken utav de två olika mötesverktygen och instruktion hur man gör kommer att anges i god tid, men senast 7 dagar innan webbinariumet.

Vi kommer att hålla interaktiva moment så en mikrofon och webbkamera är att rekommendera.

Är kursen fullsatt?

Om en kurs är fullsatt kan du anmäla dig till vår reservlista, ofta bokar vi våra föreläsare till fler datum och släpper dessa om det visar sig finnas ett behov. Anmäler du dig till vår reservlista kommer du få löpande information om kursen ges igen och när. Du står även först i kö om vi skulle få in en avbokning på ordinarie kursdatum. Reservlistan är inte bindande.