Laddar Evenemang

Anmälningen är stängd för detta event.

Hållbara Växtbäddar – Del 1

(OBS! Inspelat webbinarium ca 2,5h )

Idag pratar vi mycket om klimatförändringar och ekosystemtjänster och vi är alla överens om att det är viktigt att få in mer grönska i våra urbana utemiljöer. Men hur får vi de gröna miljöerna bli hållbara och livskraftiga?

Ett av svaren är att om vi har god kunskap om vad som sker i marken och i växtbädden, så är vi på rätt väg för att skapa stabila vegetationssystem som kan anpassa sig till klimatförändringarna.

Denna serie av kurser tar upp många av de viktiga processer som sker i växtbädden när allt fungerar som det ska och vad man kan göra när det inte fungerar. Denna förståelse kan sedan användas vid dagvattenhantering, grönska på bjälklag eller på ytor som är svårt kompakterade och ”döda” som t.ex. gatumiljöer. Faktorer som kommer behandlas är bl.a. mineraljord, matjord, substrat som pimpsten och biokol, porositet, gasutbyte, kapillärkraft, hur ”laddar” man en jord, näringshållande kapacitet samt lite om mikroorganismerna i marken.

Kurserna tar även upp vad Anläggnings AMA ställer för krav och hur man tolkar dessa krav i olika växtbäddar.

Hållbara växtbäddar vegetationssystem klimatförändringar

Del 1: Jord och substrat (Jordartslära)
Du får en länk av oss på ett inspelat webbinarium som är tillgänglig för dig att ta del av under hela september månad.

Denna kursdel koncentrerar sig på jordarterna och substratens sammansättning.

Vad är ler, mo, mjäla, silt, sand och grus och krossmaterial?

Hur bestämmer man, och benämner, olika jordarter?

Hur definierar man det och vad har de för egenskaper?

Hur hanteras detta i AMA?

Vi kommer tillsammans att läsa av analysprotokoll och tolka gränskurvorna för Jord A och Jord B i AMA.

Serien består av 5 delar och sträcker sig 2022-2023, men är fristående om så önskas.

Del 1: Jord och substrat (Jordartslära)
Inspelat webbinarium visas 14 nov – 15 jan 2023

Del 2: Porsystemet (Markfysik)
Inspelat webbinarium visas 14 nov – 15 jan 2023 (Gå till anmälan)

Del 3: Växtnäring (Markkemi)
Inspelat webbinarium visas 14 nov – 15 jan 2023 (Gå till anmälan)

Del 4: Mikrolivet i marken (Markbiologi)
Inspelat webbinarium visas 6 dec – 15 jan 2023 (Gå till anmälan)

Del 5. Enligt AMA 2023
Kursen hålls under vår 2023 (mer info kommer)

Avslutar man alla 5 delar tilldelas man ett certifikat i kursen.

Läs mer om alla delar nedan

Hållbara växtbäddar vegetationssystem klimatförändringar

Anna Pettersson Skog är projektledare på RISE där hon jobbar med frågor kring hållbar dagvattenhantering. I grunden är hon hortonom och har jobbat med växtbäddsuppbyggnader i 20 år och som sektorutredare för AMA Anläggning i 10 år. Utbildning ligger Anna varmt om hjärtat då hon under många år har föreläst på trädgårdsmästarutbildningen i Enköping samt varit engagerad i ett stort antal uppdragsutbildningar för aktörer inom anläggningsbranschen som tidigare konsult på Sweco.

Praktisk information

Kursen är ett inspelat webbinarium, länken för att kolla på videon skickas ut på kursdatumet och är tillgänglig ända fram tills kursslut. Man behöver ha internet när man streamar videon, då den inte går att ladda hem. Man kan starta och pausa videon hur man vill under hela tiden kurstillfället.

Är kursen fullsatt?

Om en kurs är fullsatt kan du anmäla dig till vår reservlista, ofta bokar vi våra föreläsare till fler datum och släpper dessa om det visar sig finnas ett behov. Anmäler du dig till vår reservlista kommer du få löpande information om kursen ges igen och när. Du står även först i kö om vi skulle få in en avbokning på ordinarie kursdatum. Reservlistan är inte bindande.