Laddar Evenemang

Anmälningen är stängd för detta event.

Hållbara Växtbäddar – Del 1

Idag pratar vi mycket om klimatförändringar och ekosystemtjänster och vi är alla överens om att det är viktigt att få in mer grönska i våra urbana utemiljöer. Men hur får vi de gröna miljöerna bli hållbara och livskraftiga?

Ett av svaren är att om vi har god kunskap om vad som sker i marken och i växtbädden, så är vi på rätt väg för att skapa stabila vegetationssystem som kan anpassa sig till klimatförändringarna.

Denna serie av kurser tar upp många av de viktiga processer som sker i växtbädden när allt fungerar som det ska och vad man kan göra när det inte fungerar. Denna förståelse kan sedan användas vid dagvattenhantering, grönska på bjälklag eller på ytor som är svårt kompakterade och ”döda” som t.ex. gatumiljöer. Faktorer som kommer behandlas är bl.a. mineraljord, matjord, substrat som pimpsten och biokol, porositet, gasutbyte, kapillärkraft, hur ”laddar” man en jord, näringshållande kapacitet samt lite om mikroorganismerna i marken.

Kurserna tar även upp vad Anläggnings AMA ställer för krav och hur man tolkar dessa krav i olika växtbäddar.

Serien består av 5 delar och sträcker sig 2022-2023, men är fristående om så önskas. Del 1-2 kan man anmäla sig till redan nu, medan Del 3-5 öppnar hösten 2022. Läs mer om alla delar nedan

Del 1: Jord och substrat (Jordartslära) 18 februari 9.00-12.00

Del 2: Porsystemet (Markfysik) 7 april 9.00-12.00

Del 3: Växtnäring (Markkemi) september 9.00-12.00

Del 4: Mikrolivet i marken (Markbiologi) november 9.00-12.00

Del 5. Enligt AMA 2023 februari 2023 9.00-12.00

Hållbara växtbäddar vegetationssystem klimatförändringar

Del 1: Jord och substrat (Jordartslära) 18 feb 9.00-12.00
(Anmälan öppen)

Denna kursdel koncentrerar sig på jordarterna och substratens sammansättning.

Vad är ler, mo, mjäla, silt, sand och grus och krossmaterial?

Hur bestämmer man, och benämner, olika jordarter?

Hur definierar man det och vad har de för egenskaper?

Hur hanteras detta i AMA?

Vi kommer tillsammans att läsa av analysprotokoll och tolka gränskurvorna för Jord A och Jord B i AMA.

Hållbara växtbäddar vegetationssystem klimatförändringar

Del 2: Porsystemet (Markfysik) 7 apr 9.00-12.00
(Gå till anmälan)

Denna kursdel koncentrerar sig på porsystemet och hur det påverkas av olika jordarters och substrats sammansättning.

Porsystemets sammansättning och hur det påverkas av jordarten/substratets sammansättning.

Vikten av att få in tillräckligt med luft i växtbädden.

Vad styr fördelningen mellan vatten och luft i porsystemet?

Vilken jord är packningskänslig, tjälkänslig?

Kapillärbrytande lager, vad är det?

Förstår man detta så förstår man hur man ska tänka kring speciella växtbäddar som t.ex. växtbäddar på bjälklag.

Lite kort tar vi även upp hur vi ska tänka kring vattenbehov och vattning. Att vattna växter i rätt mängd är en konst. Hur bör man tänka här.

Vi kommer även göra tolkningar av figurerna RA.DCL1111/1-RA.DCL.1122/1 i RA Anläggning 20.

Hållbara växtbäddar vegetationssystem klimatförändringar

Del 3: Växtnäring (Markkemi) sep 9.00-12.00
(Anmälan öppnar sommar 2022)

Under denna kursdel fokuserar vi på de processer som påverkar näringstillgången.

Näringstillförsel – hur och när – vad menas med att ”ladda” en jord?

Mineralgödsel kontra stallgödsel m.m.

Vad styr om näringen stannar kvar eller lakas ut?

Vad är pH-värde – hur påverkar det tillgången på näring – hur kan man ändra det?

Ledningstal/elektrisk konduktivitet, vad betyder det och hur ska man tolka det? (här kommer bl.a. vägsaltning in)

Vi går igenom tabell RA DCL.11/1 i RA Anläggning 20

Hållbara växtbäddar vegetationssystem klimatförändringar

Del 4: Mikrolivet i marken (Markbiologi) nov 9.00-12.00
(Anmälan öppnar höst 2022)

Denna del tar upp hur mikroorganismer bildar komplexa samhällen i marken och interagerar med växtrötter, organiskt material och mineraler.

  • Vilka mikroorganismer är viktiga och vad bidrar de med?
  • Hur skapar man en växtbädd där mikroorganismer trivs långsiktigt.
  • Kan en ökad förståelse för markens biologi, göra det möjligt att bättre kunna förutse hur ekosystem reagerar på miljöförändringar i samband med föroreningar och klimatförändring.
Hållbara växtbäddar vegetationssystem klimatförändringar

Del 5. Enligt AMA 2023 feb 2023 9.00-12.00
(Anmälan öppnar höst 2022)

AMA 23 kommer ut i början på 2023.

  • Hur är AMA uppbyggt för att beskriva växtbäddar,
  • Ändringar sedan AMA 20
Hållbara växtbäddar vegetationssystem klimatförändringar

Anna Pettersson Skog är projektledare på RISE där hon jobbar med frågor kring hållbar dagvattenhantering. I grunden är hon hortonom och har jobbat med växtbäddsuppbyggnader i 20 år och som sektorutredare för AMA Anläggning i 10 år. Utbildning ligger Anna varmt om hjärtat då hon under många år har föreläst på trädgårdsmästarutbildningen i Enköping samt varit engagerad i ett stort antal uppdragsutbildningar för aktörer inom anläggningsbranschen som tidigare konsult på Sweco.

Praktisk information

Kursen hålls via det digitala mötesverktyget Zoom. Programmet måste laddas ner, men är helt kostnadsfritt, instruktion hur man gör kommer att anges 7 dagar innan webbinariumet.

Vi rekommenderar mikrofon och webbkamera, men är inget obligatoriskt.

Är kursen fullsatt?

Om en kurs är fullsatt kan du anmäla dig till vår reservlista, ofta bokar vi våra föreläsare till fler datum och släpper dessa om det visar sig finnas ett behov. Anmäler du dig till vår reservlista kommer du få löpande information om kursen ges igen och när. Du står även först i kö om vi skulle få in en avbokning på ordinarie kursdatum. Reservlistan är inte bindande.