Laddar Evenemang

Anmälningen är stängd för detta event.

Hållbara Växtbäddar – Del 4

(OBS! Inspelat webbinarium – ca 2,5 h)

Idag pratar vi mycket om klimatförändringar och ekosystemtjänster och vi är alla överens om att det är viktigt att få in mer grönska i våra urbana utemiljöer. Men hur får vi de gröna miljöerna bli hållbara och livskraftiga?

Ett av svaren är att om vi har god kunskap om vad som sker i marken och i växtbädden, så är vi på rätt väg för att skapa stabila vegetationssystem som kan anpassa sig till klimatförändringarna.

Denna serie av kurser tar upp många av de viktiga processer som sker i växtbädden när allt fungerar som det ska och vad man kan göra när det inte fungerar. Denna förståelse kan sedan användas vid dagvattenhantering, grönska på bjälklag eller på ytor som är svårt kompakterade och ”döda” som t.ex. gatumiljöer. Faktorer som kommer behandlas är bl.a. mineraljord, matjord, substrat som pimpsten och biokol, porositet, gasutbyte, kapillärkraft, hur ”laddar” man en jord, näringshållande kapacitet samt lite om mikroorganismerna i marken.

Kurserna tar även upp vad Anläggnings AMA ställer för krav och hur man tolkar dessa krav i olika växtbäddar.

Del 4: Mikrolivet i marken (Markbiologi)
(Inspelat webbinarium)

Denna del tar upp hur mikroorganismer bildar komplexa samhällen i marken och interagerar med växtrötter, organiskt material och mineraler.

  • Vilka mikroorganismer är viktiga och vad bidrar de med?
  • Hur skapar man en växtbädd där mikroorganismer trivs långsiktigt.
  • Kan en ökad förståelse för markens biologi, göra det möjligt att bättre kunna förutse hur ekosystem reagerar på miljöförändringar i samband med föroreningar och klimatförändring.

Serien består av 5 delar och sträcker sig 2022-2023, men är fristående om så önskas.

Del 1: Jord och substrat (Jordartslära)
Inspelat webbinarium visas tom 30 april 2023 (Gå till anmälan)

Del 2: Porsystemet (Markfysik)
Inspelat webbinarium visas tom 30 april 2023 (Gå till anmälan)

Del 3: Växtnäring (Markkemi)
Inspelat webbinarium visas tom 30 april 2023 (Gå till anmälan)

Del 4: Mikrolivet i marken (Markbiologi)
Inspelat webbinarium visas tom 30 april 2023

Del 5. Enligt AMA 2023
Kursen hålls under 2023 (mer info kommer)

Avslutar man alla 5 delar tilldelas man ett certifikat i kursen.

Håkan Wallander - Hållbara växtbäddar

Håkan Wallander är professor i Markbiologi vid Lunds Universitet och arbetar med mykorrhizasvampar som hjälper växter att ta upp näring och får kolhydrater och energi i utbyte av sin värdväxt. Ett mer hållbart jord- och skogsbruk är några av hans främsta mål i forskningen. Han kommer under detta webbinarie att dela med sig av sin fördjupade kunskap om de organismer som lever i rotmiljön och som är viktig för växters möjlighet att leva på olika växtplatser.

Praktisk information

Kursen är ett inspelat webbinarium, länken för att kolla på videon skickas ut direkt efter att anmälan gjorts och är tillgänglig ända fram tills kursslut. Man behöver ha internet när man streamar videon, då den inte går att ladda hem. Man kan starta och pausa videon hur man vill under hela kurstillfället.

Är kursen fullsatt?

Om en kurs är fullsatt kan du anmäla dig till vår reservlista, ofta bokar vi våra föreläsare till fler datum och släpper dessa om det visar sig finnas ett behov. Anmäler du dig till vår reservlista kommer du få löpande information om kursen ges igen och när. Du står även först i kö om vi skulle få in en avbokning på ordinarie kursdatum. Reservlistan är inte bindande.