Laddar Evenemang

Anmälningen är stängd för detta event.

Hållbara Växtbäddar – Del 5

Är du intresserad att se alla inspelade delar inom serien Hållbara Växtbäddar?

Nu erbjuder vi del 1-4 till ett paketpris. Klicka här för att ta del av erbjudandet.

Idag pratar vi mycket om klimatförändringar och ekosystemtjänster och vi är alla överens om att det är viktigt att få in mer grönska i våra urbana utemiljöer. Men hur får vi de gröna miljöerna bli hållbara och livskraftiga?

Ett av svaren är att om vi har god kunskap om vad som sker i marken och i växtbädden, så är vi på rätt väg för att skapa stabila vegetationssystem som kan anpassa sig till klimatförändringarna.

Denna serie av kurser tar upp många av de viktiga processer som sker i växtbädden när allt fungerar som det ska och vad man kan göra när det inte fungerar. Denna förståelse kan sedan användas vid dagvattenhantering, grönska på bjälklag eller på ytor som är svårt kompakterade och ”döda” som t.ex. gatumiljöer. Faktorer som kommer behandlas är bl.a. mineraljord, matjord, substrat som pimpsten och biokol, porositet, gasutbyte, kapillärkraft, hur ”laddar” man en jord, näringshållande kapacitet samt lite om mikroorganismerna i marken.

Kurserna tar även upp vad Anläggnings AMA ställer för krav och hur man tolkar dessa krav i olika växtbäddar.

Hållbara växtbäddar del 5, Anna Pettersson Skog. AMA Anläggning 23.

Del 5: Enligt AMA 23 

I år släpptes AMA Anläggning 23, denna kursdel innehåller:

Kort Introduktion av AMA

Dimensionering av växtbäddar enligt AMA23

Genomgång av terrassens egenskaper och egenskaperna hos Jord A respektive Jord B och hur man kan ta RA till hjälp för dimensioneringen.

Hur man kan man använda AMA även för att skapa egna recept eller uppbyggnader.

Genomgång av valda delar av DCL.2 så som:

Regnbäddar – vi går igenom den nya ny vägledningen i AMA RA DCL.2

Öppet förstärkningslager – vad gäller?

Återanvändning av befintlig jord – vad behöver man tänka på?

Vi avslutar med diskussion kring framtida utmaningar för att skapa Hållbara Växtbäddar.

Serien består av 5 delar och sträcker sig 2022-2023, men är fristående om så önskas.

Del 1: Jord och substrat (Jordartslära)
Inspelat webbinarium Gå till anmälan >>

Del 2: Porsystemet (Markfysik)
Inspelat webbinarium – Gå till anmälan >> 

Del 3: Växtnäring (Markkemi)
Inspelat webbinarium – Gå till anmälan >>

Del 4: Mikrolivet i marken (Markbiologi)
Inspelat webbinarium – Gå till anmälan >>

Del 5. Enligt AMA 23
Detta webbinarium

Avslutar man alla 5 delar tilldelas man ett certifikat i kursen.

Hållbara växtbäddar vegetationssystem klimatförändringar

Anna Pettersson Skog är projektledare på RISE där hon jobbar med frågor kring hållbar dagvattenhantering. I grunden är hon hortonom och har jobbat med växtbäddsuppbyggnader i 20 år och som sektorutredare för AMA Anläggning i 10 år. Utbildning ligger Anna varmt om hjärtat då hon under många år har föreläst på trädgårdsmästarutbildningen i Enköping samt varit engagerad i ett stort antal uppdragsutbildningar för aktörer inom anläggningsbranschen som tidigare konsult på Sweco.

Praktisk information

Kursen hålls via det digitala mötesverktyget Zoom. Programmet måste laddas ner, men är helt kostnadsfritt, instruktion hur man gör kommer att anges 7 dagar innan webbinariumet.

Vi rekommenderar mikrofon och webbkamera, men är inget obligatoriskt.

Är kursen fullsatt?

Om en kurs är fullsatt kan du anmäla dig till vår reservlista, ofta bokar vi våra föreläsare till fler datum och släpper dessa om det visar sig finnas ett behov. Anmäler du dig till vår reservlista kommer du få löpande information om kursen ges igen och när. Du står även först i kö om vi skulle få in en avbokning på ordinarie kursdatum. Reservlistan är inte bindande.