Laddar Evenemang

Anmälningen är stängd för detta event.

TCYK / Yrkesbevis 8 – Växtkännedom Del 1

Vem riktar sig denna kurs till:

Yrkesbevis vänder sig till företag som arbetar med trädgårdsanläggning och skötsel av gröna miljöer som parker, trädgårdar, stadsmiljöer, kyrkogårdar m.m. och som vill arbeta med att kompetensutveckla sina medarbetare Klicka här

Vi tror att deltagarna

  • har viss praktisk vana från att arbeta med trädgårdsväxter.
  • önskar praktiska växtidentifieringsövningar under handledning för snabb inlärning
  • har möjlighet/förmåga att läsa in en del teori på egen hand.

Kursens mål, innehåll:

Målen för kursen är att: ge kunskap om ett bassortiment av växter och deras grundläggande krav på växtplats och dess lämplighet för olika planteringsytor.

Nyckelord: Växtidentifiering, ståndort och funktion

Läs mer om kursens detaljerade mål och innehåll genom att Klicka här

Kursen är uppbyggd av både teoretiska genomgångar samt praktiska övningar under handledning. Även självstudier på distans ingår. Vi erbjuder 4 träffar där man får öva sig på att identifiera växter, lära sig vetenskapliga namn, lära sig mer om växternas krav på växtplatsen ”Rätt växt till rätt växtplats” men även praktisk övning i att ta emot en leverans av växter och bedöma kvaliteten på ett korrekt sätt.

Kursen avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt prov.

Följande ingår:

  • 4 dagar blandade med praktiska och teoretiska genomgångar/övningar
  • Lunch och för- och eftermiddagsfika
  • Kursmaterial och kursintyg

Kursens upplägg:

Kursen motsvarar ca 2 veckors heltidsstudier.
Lokal: Plantskolans lokal i Märsta.
Kursdatum: 29 september, 5 oktober, 17 november, 7 december
Tider: 8.00-16.00
Kostnad: 7.000 kr ex moms

Efter avklarad kurs med godkänt resultat, får deltagarna ett skriftligt intyg. Detta ska sedan registreras på TCYK:s hemsida tillsammans med ett arbetsgivarintyg som styrker praktikkravet på 3500 timmar. Registreringen görs av deltagaren själv alternativt av deltagarens arbetsgivare Klicka här.  
En avgift på 300 kr tillkommer i samband med registreringen Klicka här

Sista anmälningsdagen är 19 september. Anmälningen är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person inom företaget.
Obs! Vid för få anmälda deltagare ställs kursen in.

Siv Stagman - TCYK - Växtkännedom

Siv Stagman – Trädgårdsmästare

Lärare och föreläsare främst i växtkunskap, växtanvändning, växtkvalitet, växtgestaltning.
Certifierad Yrkesbedömare TCYK för YB8, Växtkännedom del 1-3.

Uppdrag bland annat för trädgårdsmästarutbildningarna hos YH Hermods, YH Yrkesakademin samt YH Enköping, Hvilan, kommuner, trädgårdsföretag. Yrkeslärare under flera år hos Uppsala Trädgårdsutbildning, kommunal vuxenutbildning.

Har under åren därefter fyllt på med åtskilliga kurser och studieresor inom mina intresseområden både inom- och utomlands.

Med fingrar känsliga för grönt®,
Siv Stagman Trädgårdsmästare

Är kursen fullsatt?

Om en kurs är fullsatt kan du anmäla dig till vår reservlista, ofta bokar vi våra föreläsare till fler datum och släpper dessa om det visar sig finnas ett behov. Anmäler du dig till vår reservlista kommer du få löpande information om kursen ges igen och när. Du står även först i kö om vi skulle få in en avbokning på ordinarie kursdatum. Reservlistan är inte bindande.