Laddar Evenemang

Anmälningen är stängd för detta event.

TCYK / Yrkesbevis 9 – Beskärning och Trädvård

Utbildningen håller avancerad nivå med teoretiska genomgångar samt praktiska övningar under handledning och vänder sig till företag som arbetar med parker och offentliga gröna miljöer och som vill arbeta med att kompetensutveckla sina medarbetare. Yrkesbevis 9 är en heltäckande kurs kring beskärning och trädvårdsfrågor. 

I de teoretiska momenten går vi igenom:  

 • de olika växtgrupperna och deras behov av beskärning med fokus på etablerings-, uppbyggnads-, underhålls- samt föryngringsbeskärning
 • grundläggande biologi såsom fysiologi, anatomi och morfologi för att ge en bättre förståelse för hur växterna påverkas/styrs av beskärning  
 • faktorer som påverkar växternas utveckling och där med beskärningsbehov så som planteringsgropens uppbyggnad, markförhållanden, vatten-, näringstillförsel och uppbindning

I de praktiska övningarna går vi igenom och arbetar med:  

 • hur man läser av en växt, ett träds eller en grönytas beskärningsbehov och sedan utföra beskärningen
 • lämpliga redskap för olika beskärningsmoment
 • att lägga snitten rätt
 • hur man jobbar ergonomiskt och tidsbesparande 

Vi förutsätter att deltagarna  

 • har viss praktisk vana från beskärningsarbeten
 • har möjlighet/förmåga att läsa in en del teori på egen hand
 • har med sig grundläggande beskärningsredskap så som sekatör och handsåg. (övriga redskap tar utbildaren med sig)
 • har på sig arbetskläder/skor efter väder samt skyddsglasögon

Utbildningens upplägg:  

Vi har vår lokal i Märsta som utgångspunkt för den teoretiska delen men åker sedan ut till olika platser för att utföra de praktiska momenten.

Efter avklarad kurs med godkänt resultat, får deltagaren ett skriftligt intyg samt en detaljerad kursplan. Dessa ska sedan registreras på TCYK:s hemsida, tillsammans med ett arbetsgivarintyg som styrker praktikkravet på 3500 timmar. Detta kan göras av deltagaren själv alternativt av deltagarens arbetsgivare. En avgift tillkommer i samband med registreringen.

Läs mer om yrkesbevisen http://yrkesbevis.com

Följande ingår:  

 • 6 dagar där 2 dagar har med mer teoretiskt innehåll (kan hållas som webbinar vid behov) och 3 dagar innehåller en hel del praktiska övningar (i Märstaområdet). Samt en avslutande dag då det är teoretiska och praktiska prov där deltagarna får visa sina inhämtade kunskaper 
 • Lunch och fika ingår de dagar vi har praktiska övningsmoment
 • Litteratur samt växtövningsmaterial 

Schema:

28 feb  – teoretisk och praktisk genomgång – Märsta

7 mars – Webbinarium – Distans

15 mars – Praktiska övningar – Märstas närområde

16 mars – Praktiska övningar – Märstas närområde

20 mars – Webbinarium – Distans

24 mars – Slutprov – Märsta

Sista anmälningsdagen är 15 februari. Anmälningen är bindande.

Är kursen fullsatt?

Om en kurs är fullsatt kan du anmäla dig till vår reservlista, ofta bokar vi våra föreläsare till fler datum och släpper dessa om det visar sig finnas ett behov. Anmäler du dig till vår reservlista kommer du få löpande information om kursen ges igen och när. Du står även först i kö om vi skulle få in en avbokning på ordinarie kursdatum. Reservlistan är inte bindande.