TCYK Yrkesbevis 9 - Beskärning och Trädvård. Certifiering Stångby Akademi.

TCYK / Yrkesbevis 9 – Beskärning och Trädvård

Nästa preliminära kurstillfälle för Yrkesbevis 9 är under perioden Februari/Mars 2025. Ni är välkomna att anmäla ert intresse för kursen genom att fylla i uppgifterna nedan. Ca 3 månader innan kursstart kommer vi kontakta er för att skapa en bindande anmälan om fortsatt intresse finns.

Om Yrkesbevis 1 – Beskärning och Trädvård

Utbildningen håller avancerad nivå med teoretiska genomgångar samt praktiska övningar under handledning och vänder sig till företag som arbetar med parker och offentliga gröna miljöer och som vill arbeta med att kompetensutveckla sina medarbetare. Yrkesbevis 9 är en heltäckande kurs kring beskärning och trädvårdsfrågor. 

I de praktiska övningarna går vi igenom och arbetar med:  

 • hur man läser av en växt, ett träds eller en grönytas beskärningsbehov och sedan utföra beskärningen
 • lämpliga redskap för olika beskärningsmoment
 • att lägga snitten rätt
 • hur man jobbar ergonomiskt och tidsbesparande 

I de teoretiska momenten går vi igenom:  

 • de olika växtgrupperna och deras behov av beskärning med fokus på etablerings-, uppbyggnads-, underhålls- samt föryngringsbeskärning
 • grundläggande biologi såsom fysiologi, anatomi och morfologi för att ge en bättre förståelse för hur växterna påverkas/styrs av beskärning  
 • faktorer som påverkar växternas utveckling och där med beskärningsbehov så som planteringsgropens uppbyggnad, markförhållanden, vatten-, näringstillförsel och uppbindning

Vi förutsätter att deltagarna  

 • har viss praktisk vana från beskärningsarbeten
 • har möjlighet/förmåga att läsa in en del teori på egen hand
 • har med sig grundläggande beskärningsredskap så som sekatör och handsåg. (övriga redskap tar utbildaren med sig)
 • har på sig arbetskläder/skor efter väder samt skyddsglasögon

Klicka här för att läsa mer om Yrkesbevis 9.

Utbildningens upplägg:  

Vi har vår lokal i Märsta som utgångspunkt för den teoretiska delen men åker sedan ut till olika platser för att utföra de praktiska momenten.

Efter avklarad kurs med godkänt resultat, får deltagaren ett skriftligt intyg samt en detaljerad kursplan. Dessa ska sedan registreras på TCYK:s hemsida, tillsammans med ett arbetsgivarintyg som styrker praktikkravet på 3500 timmar. Detta kan göras av deltagaren själv alternativt av deltagarens arbetsgivare. En avgift tillkommer i samband med registreringen.

Intresseanmälan

  Preliminär kursperiod Februari/Mars 2025.

  Plats: Stockholm, Märsta

  Ca pris: 13000 kr (ex moms). Priset kan komma att ändras.

  Kontakt: akademi@stangby.nu