Laddar Evenemang

Anmälningen är stängd för detta event.

Blågröngråa Urbana lösningar

Våra städer står inför många utmaningar och frågor kring hur det går att kombinera dagvatten, hårdgjorda ytor och grön infrastruktur är nu högaktuella.

Denna kurs riktar sig därför till alla som arbetar i städer, men speciellt fokus ligger på projektörer, kommuner och entreprenörer.

Kursen har i huvuddrag två delar där den första handlar om att inspirera och informera om världsomspännande projekt gällande blågröngrå system i urban miljö. Under denna presenteras även tips på hur vi kan tänka vid konstruktion av långsiktigt hållbara konstruktioner. Den andra delen handlar om de krav vedartade växtmaterialen måste uppfylla för att fungera tillfredsställande i blågröngrå system och enskilda konstruktioner och ger tips kring växtval och vegetationslösningar.

Blågröngråa Urbana lösningar Seminarium Stångby Akademi
Blågröngråa Urbana lösningar Seminarium Stångby Akademi
Patrick Bellan trädkonsult Blågröngråa Urbana lösningar Seminarium Stångby Akademi

Patrick Bellan arbetar som universitetsadjunkt vid Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp och som konsult i nätverket trädkonsult.se. Hans inriktning och specialitet är främst frågor som rör växtkännedom, vegetationsbyggnad och växtteknik i urban miljö.

Blågröngråa Urbana lösningar Seminarium Stångby Akademi

Kent Fridell är landskapsingenjör och arbetar på Edge i Malmö. Kent har mångårig erfarenhet av att arbeta med hållbar stadsutveckling med Blågröngrå system sk. BGG-system, för omhändertagande & utnyttjande av dagvatten. Systemet bygger på ett innovativt sätt att omhänder ta dagvatten från stadsrummet och delvis kvartersmark med vegetationsytor, s.k. regnbäddar och öppna förstärkningslager. Systemet har implementerats i bland annat Rosendal och Östra Sala backe i Uppsala & i flera projekt i Vellinge.

Varför har vi begränsat antal deltagare på våra seminarier?

Vi har valt att ha begränsat antal deltagare på våra seminarium då vi tycker det är viktigt med nära kontakt mellan kursdeltagare, föreläsare och arrangör.

Ofta innehåller våra seminarier interaktiva moment som workshops eller diskussionsgrupper i mindre grupper. Om kursen är fullsatt erbjuder vi ofta ytterligare datum, anmäl dig då till vår väntlista.

Praktisk information

Under seminariet bjuder vi på frukost, lunch samt fika, därför är det viktigt att du fyller i formuläret med information om specialkost och allergi.

Är kursen fullsatt?

Om en kurs är fullsatt kan du anmäla dig till vår reservlista, ofta bokar vi våra föreläsare till fler datum och släpper dessa om det visar sig finnas ett behov. Anmäler du dig till vår reservlista kommer du få löpande information om kursen ges igen och när. Du står även först i kö om vi skulle få in en avbokning på ordinarie kursdatum. Reservlistan är inte bindande.