Våga ta greppet om Rosorna

Webbinarium
Antal deltagare: 100

Henrik Morin rätar ut flera vanliga rosfrågetecken under en nätbaserad kurs på temat grundläggande och praktisk roskunskap. Under den här förmiddagen ges framför allt en grund till praktiskt rosskötsel. Exempel ges också på särskilt odlingsvärda rosor för olika ståndorter och ändamål.

850 kr (ex moms)

Buskarnas återtåg

Lisebergs huvudentré Örgrytevägen 5, Göteborg
Antal deltagare: 50

Under denna kursdag kommer ni att få en grundlig genomgång av vad man bör och inte bör göra vid gestaltning med buskar, samt även tips på bra buskar för olika situationer.

2500 kr (ex moms)

Buskarnas återtåg

Stångby Plantskola, Märsta Östra Bangatan 31, Märsta
Antal deltagare: 20

Under denna kursdag kommer ni att få en grundlig genomgång av vad man bör och inte bör göra vid gestaltning med buskar, samt även tips på bra buskar för olika situationer.

2500 kr (ex moms)

Buskarnas återtåg

Slottsträdgården Ulriksdal Slottsträdgårdsvägen 8, Solna
Antal deltagare: 40

Under denna kursdag kommer ni att få en grundlig genomgång av vad man bör och inte bör göra vid gestaltning med buskar, samt även tips på bra buskar för olika situationer.

2500 kr (ex moms)

Buxbomens Framtid

Webbinarium
Antal deltagare: 100

Buxbomen har under de senaste åren stått i skuggan av buxbomssoten och andra sjukdomar. Hur ser dess framtid ut egentligen och vilka förutsättningar råder?

850 kr (ex moms)

Buskarnas återtåg

Stångby Plantskola, Lund Vallkärratorn 424, Lund
Antal deltagare: 15

Under denna kursdag kommer ni att få en grundlig genomgång av vad man bör och inte bör göra vid gestaltning med buskar, samt även tips på bra buskar för olika situationer.

2500 kr (ex moms)

Hållbara växtbäddar – Del 1

Webbinarium
Antal deltagare: 100

Hur får vi de gröna miljöerna bli hållbara och livskraftiga? Ett av svaren är att om vi har god kunskap om vad som sker i marken och i växtbädden, så är vi på rätt väg för att skapa stabila vegetationssystem som kan anpassa sig till klimatförändringarna.

850 kr (ex moms)

TCYK / Yrkesbevis 9. Beskärning och Trädvård

Stångby Plantskola, Märsta Östra Bangatan 31, Märsta
Antal deltagare: 20

Yrkesbevis 9 är en heltäckande kurs gällande beskärning och trädvårdsfrågor. Utbildningen håller avancerad nivå med teoretiska genomgångar samt praktiska övningar under handledning och vänder sig till företag som arbetar med parker och offentliga gröna miljöer och som vill arbeta med att kompetensutveckla sina medarbetare.

12000kr (ex moms)

Blågröngråa Urbana lösnigar

Slottsträdgården Ulriksdal Slottsträdgårdsvägen 8, Solna
Antal deltagare: 40

Våra städer står inför många utmaningar och frågor kring hur det går att kombinera dagvatten, hårdgjorda ytor och grön infrastruktur är nu högaktuella.

2700 kr (ex moms)

Blågröngråa Urbana lösningar

Lisebergs huvudentré Örgrytevägen 5, Göteborg
Antal deltagare: 50

Våra städer står inför många utmaningar och frågor kring hur det går att kombinera dagvatten, hårdgjorda ytor och grön infrastruktur är nu högaktuella.

2700 kr (ex moms)

Att lyckas med perenner, lökar och knölar

Stångby Plantskola, Lund Vallkärratorn 424, Lund
Antal deltagare: 15

Välkommen till en dag där perenner, lökar och knölar står i centrum. Med hjälp av Gerben och hans gedigna erfarenheter handleds du hur man ska tänka när man gör sina växtval med perenner, lökar och knölar.

2500 kr (ex moms)

Blågröngråa Urbana lösnigar

Stångby Plantskola, Lund Vallkärratorn 424, Lund
Antal deltagare: 15

Våra städer står inför många utmaningar och frågor kring hur det går att kombinera dagvatten, hårdgjorda ytor och grön infrastruktur är nu högaktuella.

2700 kr (ex moms)

Att lyckas med perenner, lökar och knölar

Stångby Plantskola, Märsta Östra Bangatan 31, Märsta
Antal deltagare: 20

Välkommen till en dag där perenner, lökar och knölar står i centrum. Med hjälp av Gerben och hans gedigna erfarenheter handleds du hur man ska tänka när man gör sina växtval med perenner, lökar och knölar.

2500 kr (ex moms)

Taklandskap – Grönytor på bjälklag

Stångby Plantskola, Lund Vallkärratorn 424, Lund
Antal deltagare: 15

En heldag med kunskap och inspiration för dig som planerar eller förvaltar grönytor på bjälklag. Under seminariet går Gustav Nässlander och Bengt Syrén igenom allt du behöver veta för att kunna planera och anlägga långsiktigt kvalitetssäkrade gröna taklandskap.

2500 kr (ex moms)

Taklandskap – Grönytor på bjälklag

Lisebergs huvudentré Örgrytevägen 5, Göteborg
Antal deltagare: 50

En heldag med kunskap och inspiration för dig som planerar eller förvaltar grönytor på bjälklag. Under seminariet går Gustav Nässlander och Bengt Syrén igenom allt du behöver veta för att kunna planera och anlägga långsiktigt kvalitetssäkrade gröna taklandskap.

2500 kr (ex moms)

Taklandskap – Grönytor på bjälklag

Slottsträdgården Ulriksdal Slottsträdgårdsvägen 8, Solna
Antal deltagare: 40

En heldag med kunskap och inspiration för dig som planerar eller förvaltar grönytor på bjälklag. Under seminariet går Gustav Nässlander och Bengt Syrén igenom allt du behöver veta för att kunna planera och anlägga långsiktigt kvalitetssäkrade gröna taklandskap.

2500 kr (ex moms)

Kvalitetsbedömning av växter

Stångby Plantskola, Lund Vallkärratorn 424, Lund
Antal deltagare: 20

Med gedigen erfarenhet från plantskoleledet kopplar vi ihop produktion med växtanvändning och tittar på viktiga aspekter vid val av ”rätt kvalitet till ditt projekt”.

2500 kr (ex moms)

Kvalitetsbedömning av växter

Stångby Plantskola, Märsta Östra Bangatan 31, Märsta
Antal deltagare: 20

Med gedigen erfarenhet från plantskoleledet kopplar vi ihop produktion med växtanvändning och tittar på viktiga aspekter vid val av ”rätt kvalitet till ditt projekt”.

2500 kr (ex moms)

Hållbara växtbäddar – Del 2

Webbinarium
Antal deltagare: 100

Hur får vi de gröna miljöerna bli hållbara och livskraftiga? Ett av svaren är att om vi har god kunskap om vad som sker i marken och i växtbädden, så är vi på rätt väg för att skapa stabila vegetationssystem som kan anpassa sig till klimatförändringarna.

850 kr (ex moms)