Laddar Evenemang

Anmälningen är stängd för detta event.

Greenwasting – Lyckas eller Misslyckas

(OBS! Inspelat seminarium – ca 5h)

Trädplanteringskampanjer blir vanligare och vanligare, mycket tack vare vår ökade förmåga att kommunicera värdet av träd som klimatanpassning och de positiva egenskaper träden bidrar med för människors hälsa.

I takt med att dessa trädplanteringskampanjer blir vanligare ökar tyvärr även mängden träd som inte klarar sig vid etableringen.

Som många vet har det länge talats om greenwashing, vilket betyder att “smutsiga” verksamheter försöker tvätta sig rena med otillräckliga gröna åtgärder. I takt med att fler och fler verksamheter faktiskt vill göra gott, men tyvärr snubblar på målsnöret och därmed slösar på gröna resurser, presenterades hösten 2022 en ny term: greenwasting. Termen syftar exempelvis på kampanjer som avsatt resurser på att plantera stora mängder träd, men samtidigt avsatt för få, eller inga, resurser till att ta hand om träden som därmed riskerar dö.

Men hur ska vi i branschen undvika att göra oss skyldiga till greenwasting? Vad är de vanliga fallgroparna och hur ska vi med hjälp av koncept och tydliga riktlinjer göra så att vi får fler, men lyckade trädplanteringskampanjer? Under detta seminarium kommer föreläsarna, utöver att gå igenom konceptet greenwasting även berätta om 3-30-300, vikten av växtval, tydliga kriterier för att lyckas med planteringar och de kritiska momenten vid plantering och etableringsskötsel.

Greenwasting Lyckas eller Misslyckas
Greenwasting Lyckas eller Misslyckas
Greenwasting Lyckas eller Misslyckas
Gustav Nässlander

Gustav Nässlander, trädkonsult i företaget Trädkontoret AB, är trädgårdsingenjör med lång arbetslivserfarenhet från plantskolebranschen. Genom sina kunskaper om produktion, försäljning och inköp av träd vet Gustav vilka fallgropar som ska undvikas för att nå hållbara trädplanteringar.

Johan Östberg

Johan Östberg är docent i landskapsarkitektur med inriktning landskapsplanering och utbildad landskapsingenjör. Han är ISA Certifierad Arborist, ISA Certified Arborist Municipal Specialist, VETCert certifierad på konsulterande nivå, ISA Board Certified Master Arborist och har klarat ISA’s riskvärderingskurs TRAQ. Han är bland annat huvudförfattare till Standard för Trädinventeringar i Urban Miljö 3.0, Ekonomisk värdering av urbana träd – Alnarpsmodellen 2.2 och Standard för skydd av träd vid byggnation 2.0.

Praktisk information

Kursen är ett inspelat seminarium, länken för att kolla på videon skickas ut direkt efter att anmälan gjorts och är tillgänglig ända fram tills kursslut. Man behöver ha internet när man streamar videon, då den inte går att ladda hem. Man kan starta och pausa videon hur man vill under hela kurstillfället.

Är kursen fullsatt?

Om en kurs är fullsatt kan du anmäla dig till vår reservlista, ofta bokar vi våra föreläsare till fler datum och släpper dessa om det visar sig finnas ett behov. Anmäler du dig till vår reservlista kommer du få löpande information om kursen ges igen och när. Du står även först i kö om vi skulle få in en avbokning på ordinarie kursdatum. Reservlistan är inte bindande.