Laddar Evenemang

Boka plats här

Allmänna villkor
Tribe Loading Animation Image

Hållbara Växtbäddar – Del 6

(OBS! Inspelat webbinarium – ca 2,5h)

Idag pratar vi mycket om klimatförändringar och ekosystemtjänster och vi är alla överens om att det är viktigt att få in mer grönska i våra urbana utemiljöer. Men hur får vi de gröna miljöerna att bli hållbara och livskraftiga, och hur använder vi vårt vatten på ett effektivt och resurssnålt sätt?

Med god kunskap om vad som sker i marken och i växtbädden har vi möjlighet att skapa stabila vegetationssystem som kan anpassa sig till klimatförändringarna. Denna serie av kurser tar upp många av de viktiga processer som sker i växtbädden när allt fungerar som det ska och hur man kan påverka i de fall som det inte fungerar.

Denna kursdel koncentrerar sig på vattnet i marken och strategier för effektiv användning av vatten i bevattningssyfte.

Stångby Akademi Webbinarium - Effektiv Bevattning med Jan Stavås. Hållbara Växtbäddar del 6.
Stångby Akademi Webbinarium - Effektiv Bevattning med Jan Stavås. Hållbara Växtbäddar del 6.
Stångby Akademi Webbinarium - Effektiv Bevattning med Jan Stavås. Hållbara Växtbäddar del 6.

Del 6: Effektiv Bevattning 

Innehåll:

  • Vad är vatten? Olika vatten och deras egenskaper (dagvatten, sjövatten, gråvatten, dricksvatten)
  • Hur beter sig vattnet i marken? (Vattnets rörelse genom kapillärkraft, kondens, tjäle m.m.)
  • Vad betyder begreppen vattenmättad jord, fältkapacitet, växttillgängligt vatten, vissningsgräns?
  • Hur styr vi vattnet? Genom att t.ex. dränera, skapa vattenmagasin, laka ur höga salthalter efter vintern. Vilka är riskerna och fördelarna?
  • Att skapa strategier för effektiv bevattning: exempel på olika bevattningsstrategier med hänsyn till rådande förutsättningar, såsom vind, nederbördsmängd, substrat m.m.

Denna serie sträcker sig mellan 2022-2024 och består av 7 delar. Del 1-5 tillhör grundkursen och del 6-7 är påbyggnadsdelar, men är fristående om så önskas.

Del 1: Jord och substrat (Jordartslära)
Inspelat webbinarium Gå till anmälan >>

Del 2: Porsystemet (Markfysik)
Inspelat webbinarium – Gå till anmälan >> 

Del 3: Växtnäring (Markkemi)
Inspelat webbinarium – Gå till anmälan >>

Del 4: Mikrolivet i marken (Markbiologi)
Inspelat webbinarium – Gå till anmälan >>

Del 5. Enligt AMA 23
Inspelat webbinarium – Gå till anmälan >>

Avslutar man del 1-5 tilldelas man ett certifikat.

Del 6. Effektiv Bevattning
Detta webbinarium

Del 7. Biokol
Inspelat webbinarium – Gå till anmälan >>

Stångby Akademi Webbinarium - Effektiv Bevattning med Jan Stavås. Hållbara Växtbäddar del 6.

Jan Stavås är utbildad trädgårdstekniker med lång erfarenhet som säljare och VD på Rain Bird Sverige och som sedan 2010 arbetar på KSAB Utemiljö, där hans fokus är bevattning för olika miljöer. Han är specialist inom bevattningsanläggningar och i att skapa strategier för effektiv vattenanvändning inom olika områden som golfbanor, parker, kyrkogårdar och trädgårdar.

Praktisk information

Kursen är ett inspelat webbinarium, länken för att kolla på videon skickas ut direkt efter att anmälan gjorts och är tillgänglig ända fram tills kursslut. Man behöver ha internet när man streamar videon, då den inte går att ladda hem. Man kan starta och pausa videon hur man vill under hela kurstillfället. Vill du anmäla dig i slutet av en kursperiod? Inga problem! Kontakta oss om du inte hunnit titta på videon så hjälper vi dig att förlänga perioden.

Är kursen fullsatt?

Om en kurs är fullsatt kan du anmäla dig till vår reservlista, ofta bokar vi våra föreläsare till fler datum och släpper dessa om det visar sig finnas ett behov. Anmäler du dig till vår reservlista kommer du få löpande information om kursen ges igen och när. Du står även först i kö om vi skulle få in en avbokning på ordinarie kursdatum. Reservlistan är inte bindande.