Laddar Evenemang

Anmälningen är stängd för detta event.

Inhemskt eller exotiskt i klimatförändringens tid?

I ett allt mer nyckfullt klimat och utmanande urban bebyggelse, kommer allt högre krav ställas på vad vårt växtmaterial måste kunna hantera. Vi blir mer beroende av vår gröna utomhusmiljö som i framtida klimat kommer hjälpa oss förmildra effekterna genom sina olika förmågor – att svalka med sin beskuggning under heta sommarmånader, hantera översvämningar under kraftiga regnoväder och begränsa kalla vindar vintertid. Att ta upp farliga luftpartiklar, vara en grund för en hög biologisk mångfald, samt fungera som viktiga rekreativa element m.m.

Till detta måste ett växtmaterial – inte bara anpassat efter framtidens klimat och kapacitet att leverera viktiga ekosystemtjänster användas, utan också med en stresstålighet som skapar en resiliens mot växtskadegörare. Vi kan inte endast förlita oss på inhemska arter, vi behöver även inkludera växter från andra delar av världen.

Under seminariet diskuteras möjligheterna med att kombinera inhemska som exotiska träd och buskar i våra urbana miljöer, med exempel från aktuell forskning där utvärdering av rätt växt för plats och funktion presenteras.

Pinus sylvestris i stadsmiljö

Pinus sylvestris i sin ursprungsmiljö

Henrik Sjöman - Stångby Akademi. Inhemskt eller exotiskt i klimatförändringens tid. Seminarium.

Henrik Sjöman är Docent vid SLU Alnarp och Vetenskaplig Intendent vid Göteborgs Botaniska Trädgård. Han besitter också titeln som Honorary Research Associate vid Royal Botanical Garden Kew, i London.

Praktisk information

Under seminariet bjuder vi på lunch och fika, därför är det viktigt att du fyller i formuläret med information om specialkost och allergi.

Är kursen fullsatt?

Om en kurs är fullsatt kan du anmäla dig till vår reservlista, ofta bokar vi våra föreläsare till fler datum och släpper dessa om det visar sig finnas ett behov. Anmäler du dig till vår reservlista kommer du få löpande information om kursen ges igen och när. Du står även först i kö om vi skulle få in en avbokning på ordinarie kursdatum. Reservlistan är inte bindande.