Laddar Evenemang

Anmälningen är stängd för detta event.

TCYK / Yrkesbevis 1 – Skötsel och förvaltning av utemiljö

Om Yrkesbevis 1 – Skötsel och förvaltning av utemiljö enligt OCN-metoden

Yrkesbevis 1 – Skötsel och förvaltning av utemiljö har utvecklats av Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté (TCYK) i samverkan med Nordiskt Valideringsforum samt yrkeskunniga från ett flertal olika organisationer inom branschen.

Yrkesbevis 1 består till sin helhet av 41 sammanhängande moduler (kunskapsområden), varav 28 är obligatoriska för att erhålla yrkesbevis och 13 är valbara tillägg. Modulerna innehåller beskrivningar av vad en individ förväntas förstå, veta och kunna utföra inom ett specifikt avgränsat område. Dessa moduler syftar till att skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning och synliggörande av kunskap och färdighet samt erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen. I processen valideras kunnandet hos befintliga medarbetare och om kunskapsluckor identifieras så skapas korta kurser eller andra kompetenshöjande insatser.

Stångby Akademi erbjuder ett lärande- och valideringspaket med yrkesbedömare (lärare) med djup kompetens inom skötsel och förvaltningsyrket och med pedagogisk erfarenhet samt kompetens att lotsa fram deltagarna inom OCN-metoden.

Detta lärande- och valideringspaket riktar sig till personer som har teoretisk och praktisk erfarenhet och kunnande i yrket och med målet att få bekräftelse på sitt befintliga kunnande, samt höja sina kunskaper och färdigheter enligt nivån för yrkesbevis.

Deltagarna erbjuds först en kartläggning av sin kunskap för att göra en grov bedömning på hur mycket stöd och hjälp de behöver inför arbetet med att lösa uppgifterna i modulerna. För att bli lotsad igenom modulerna erbjuds en fysisk träff ca en dag/månad samt möjlighet att bolla de uppgifter som ingår i varje modul med Yrkesbedömare, under veckorna mellan träffarna.

I lärande- och valideringsprocessen ska deltagaren kunna visa att hen kan bl.a. utföra skötsel och underhåll av olika gräsytor, formklippa häckar samt markbeläggning med handhållna maskiner. Utföra tillsyn och allmän skötsel av naturmark för att skapa en ren och säker miljö för tredje man och utföra översyn, rengöring och städning av lekplats, samt regelbunden rutinmässig säkerhetskontroll av lekplatsområdet. Utföra manuell snö- och halkbekämpning med rätt metod, redskap och hjälpmedel m.m (läs mer sid 3-7 Yrkesbevis 1 innehåll )

Individen bör ha en god språknivå för att läsa, skriva, prata och förstå svenska.

 

Upplägg valideringspaket:

Startdatum: 20 mars.
Lokal: Stångby Plantskola, Märsta.
Tid: 8.00-16.00
Kursen kräver att deltagare kan avsätta ca 1/2-1 heldag i veckan.

Övrig information

Träffar sker ca 1 gång i månaden. De första 2 tillfällena ses vi på Stångby i Märsta, medan övriga träffar är förlagda ute på arbetsplats. Tid och plats kommer meddelas vid kursstart.

Sista anmälningsdagen är 13 mars. Anmälningen är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person inom företaget.

Obs! Vid för få anmälda deltagare ställs kursen in.

TCYK Yrkesbevis Beskärning Trädvård Vedevågs Trädgård

Mikael Magnusson – Vedevågs Trädgård
Trädgårdstekniker med pedagogutbildning

TCYK Yrkesbevis Beskärning Trädvård Grönsmart trädgårdsmästare

Karin Lindgren – Grönsmart Trädgårdsmästare AB
Trädgårdsmästare och lärare i bl.a. fruktträdsbeskärning

Är kursen fullsatt?

Om en kurs är fullsatt kan du anmäla dig till vår reservlista, ofta bokar vi våra föreläsare till fler datum och släpper dessa om det visar sig finnas ett behov. Anmäler du dig till vår reservlista kommer du få löpande information om kursen ges igen och när. Du står även först i kö om vi skulle få in en avbokning på ordinarie kursdatum. Reservlistan är inte bindande.