Göteborg

PowerPerenner för framtiden

2023-03-10T09:53:35+00:00

Perenner har stor kapacitet att tillsammans med träd och buskar förstärka och aktivera platser som stöttar resiliens hos både människa och ekosystem. Varför är estetik och upplevelse i den mänskliga skalan så viktig när vi planerar för framtiden?

PowerPerenner för framtiden2023-03-10T09:53:35+00:00

Greenwasting – Lyckas eller Misslyckas

2023-02-15T12:17:15+00:00

I takt med att trädplanterings- kampanjer blir allt vanligare ökar tyvärr även mängden träd som inte klarar sig vid etableringen. Hur ska vi i branschen undvika greenwasting? Vad är de vanliga fallgroparna och med vilka verktyg kan vi istället lyckas?

Greenwasting – Lyckas eller Misslyckas2023-02-15T12:17:15+00:00
Till toppen