TCYK Yrkesbevis 1 - skötsel och förvaltning av utemiljö: Certifiering Stångby Akademi

TCYK / Yrkesbevis 1 – Skötsel och förvaltning av utemiljö

Nästa preliminära kursstart för Yrkesbevis 1 är i Mars/April 2025, med beräknat kursavslut i december. Beroende på deltagarens kunskapsnivå, kan kursen komma att avslutas tidigare. Ni är välkomna att anmäla ert intresse för kursen genom att fylla i uppgifterna nedan. Vi kommer kontakta er ca 3 månader innan för att skapa en bindande anmälan om fortsatt intresse finns.

Om Yrkesbevis 1 – Skötsel och förvaltning av utemiljö

Kursen riktar sig till individer med teoretisk och praktisk erfarenhet och kunnande i yrket med mål att höja kompetensen och uppnå fördjupade kunskaper och färdigheter enligt nivån för yrkesbevis. Individen ska ha en god språknivå för att läsa, skriva, prata och förstå svenska. I kursen ska deltagaren bland annat kunna visa att hen kan utföra skötsel och underhåll av gräsytor, gräs och höggräs, formklippta häckar samt markbeläggning med handhållna maskiner, utföra tillsyn och allmän skötsel av naturmark för att skapa en ren och säker miljö för tredje man och utföra översyn, rengöring och städning av lekplats, samt regelbunden rutinmässig säkerhetskontroll av lekplatsområdet.

Klicka här för att läsa mer om Yrkesbevis 1.

Intresseanmälan

    Preliminär kursstart Mars/April 2025.

    Plats: Stockholm, Märsta

    Ca pris: 20000 kr (ex moms). Priset kan komma att ändras.

    Kontakt: akademi@stangby.nu