Laddar Evenemang

Anmälningen är stängd för detta event.

Att utveckla urbana naturhärmande växtsystem

Få en unik inblick i två landskapsarkitekters arbete med att skapa gröna livsmiljöer i storstaden där det är okej att gränser mellan urban miljö och natur suddas ut. Platser där naturen och den biologiska mångfalden får vara medspelare, och där människans behov av skönhet och grönska i sin vardag kan förstärkas.

Jonas Berglund kommer under en förmiddag att berätta om sitt nyskapande och prisbelönta (GREEN CITIES EUROPE AWARD 2023) bostadsprojekt Skovbrynet BaseCamp, en grönskande takpark som smälter samman med de gröna ytorna i marknivå. Byggnaden är sex våningar högt med ett tak som omvandlats till ett rekreativt landskap som är fullt tillgängligt för både boende och besökande. Skovbrynet BaseCamp prioriterar bevarandet och förstärkningen av den lokala biologiska mångfalden och främjar ett robustare ekosystem som stödjer växt- och djurarter. Genom att integrera inhemska och anpassade växtarter som väljs efter ståndort och förutsättningar, skapas en miljö för den lokala insekts- och djurfloran, med särskilt hänsyn till pollinatörer.

Berglund kommer också att ge en inblick i andra projekt där målet är att skapa urbana miljöer med naturhärmande inslag.

Att utveckla urbana naturhärmade växtsystem - Stångby Akademi Seminarium. Sofia Eskilsdotter och Jonas Berglund. Landskapsarkitekter.

Skovbrynet BaseCamp

Med en eftermiddag till sitt förfogande, kommer Sofia Eskilsdotter ge oss en inblick i det utvecklingsarbete som gjorts under mer än 10 års tid i projekt Slussen.

Slussen, mitt i centrala Stockholm där en stor mängd människor möts och passerar varje dag.

Slussen där sten och vatten möts och liten naturlig grönska finns, ska bli en plats där man kan stanna upp en stund och sätta sig på en bänk och njuta av de planteringar som innehåller en variation av inhemska och anpassade växter.

Sofia Eskilsdotter delar med sig av konkreta exempel kring tekniklösningar, vattenbalansberäkningar, växtval, planterings- och skötselprinciper som applicerats i Slussen-projektet likväl som de erfarenheter, teorier och referenser som influerat arbetet. Vi kommer också att få veta mer om det arbete som pågår för att redan i plantskolorna anpassa växterna till de slutliga växtbäddarnas grova substrat.

Att utveckla urbana naturhärmade växtsystem - Stångby Akademi Seminarium. Sofia Eskilsdotter och Jonas Berglund. Landskapsarkitekter.

Visionsbild Slussen, bild: DBOX, Foster + Partners

Att utveckla urbana naturhärmade växtsystem - Stångby Akademi Seminarium. Sofia Eskilsdotter och Jonas Berglund. Landskapsarkitekter.

Jonas Berglund har haft en lång och mångsidig karriär som landskapsarkitekt och har varit verksam både i Danmark och Sverige i över 25 år. Tillsammans med Hans Kragh, startade Jonas Berglund Kragh och Berglund Landskapsarkitekter 2003. Genom åren har deras kontor i Köpenhamn och Stockholm fått möjligheten att gestalta på många olika typer av projekt i Skandinavien och internationellt, särskilt i Kina med fokus på inkluderande, innovativa och hållbara landskap.

Att utveckla urbana naturhärmade växtsystem - Stångby Akademi Seminarium. Sofia Eskilsdotter och Jonas Berglund. Landskapsarkitekter.

Sofia Eskilsdotter, Eskilsdotter Landskap AB har en bakgrund som projekterande landskapsarkitekt med erfarenhet från hårdgjorda och komplexa innerstadsmiljöer såväl som känsliga och värdefulla naturmiljöer utanför staden. Tillsammans med andra närliggande specialister utvecklar hon nytänkande lösningar för urbana livsmiljöer där ett rikt växt- och djurliv är centralt. Parallellt med sitt arbete undervisar hon på SLU i Uppsala, bland annat i kursen Studio – Urban ecology for landscape architecture.

Att utveckla urbana naturhärmade växtsystem - Stångby Akademi Seminarium. Sofia Eskilsdotter och Jonas Berglund. Landskapsarkitekter.

Skovbrynet BaseCamp

Att utveckla urbana naturhärmade växtsystem - Stångby Akademi Seminarium. Sofia Eskilsdotter och Jonas Berglund. Landskapsarkitekter.

Skovbrynet BaseCamp

Att utveckla urbana naturhärmade växtsystem - Stångby Akademi Seminarium. Sofia Eskilsdotter och Jonas Berglund. Landskapsarkitekter.

Skovbrynet BaseCamp

Att utveckla urbana naturhärmade växtsystem - Stångby Akademi Seminarium. Sofia Eskilsdotter och Jonas Berglund. Landskapsarkitekter.

Visionsbild Slussen – Munkbrokajen, bild: White View

Att utveckla urbana naturhärmade växtsystem - Stångby Akademi Seminarium. Sofia Eskilsdotter och Jonas Berglund. Landskapsarkitekter.

Visionsbild Slussen – Södermalmstorg, bild: White View

Schema:

8.30 – 09.00 Incheckning med Frukost och mingel

09.00 – 09.45 Jonas Berglund föreläser Del 1

09.45 – 10.00 Bensträckare & påtår

10.00 – 10.45 Jonas Berglund föreläser Del 2

10.45 – 11.00 Bensträckare & påtår

11.00 – 11.30 Jonas Berglund föreläser Del 3

11.30 – 12.45 Lunch

12.45 – 13.30 Sofia Eskilsdotter föreläser Del 1

13.30 – 13.40 Bensträckare & påtår

13.40 – 14.30 Sofia Eskilsdotter föreläser Del 2

14.30 – 15.00 Fika

15.00-15.30 Sofia Eskilsdotter föreläser Del 3

15.30 – 16.00 Eftersnack och mingel

Praktisk information

Under seminariet bjuder vi på lunch och fika, därför är det viktigt att du fyller i formuläret med information om specialkost och allergi.

Är kursen fullsatt?

Om en kurs är fullsatt kan du anmäla dig till vår reservlista, ofta bokar vi våra föreläsare till fler datum och släpper dessa om det visar sig finnas ett behov. Anmäler du dig till vår reservlista kommer du få löpande information om kursen ges igen och när. Du står även först i kö om vi skulle få in en avbokning på ordinarie kursdatum. Reservlistan är inte bindande.