Laddar Evenemang

Anmälningen är stängd för detta event.

Hållbara Växtbäddar – Del 7

Idag pratar vi mycket om klimatförändringar och ekosystemtjänster och vi är alla överens om att det är viktigt att få in mer grönska i våra urbana utemiljöer. Men hur får vi de gröna miljöerna att bli hållbara och livskraftiga, och hur kan vi med hjälp av biokol skapa fungerande växtbäddar?

Med god kunskap om vad som sker i marken och i växtbädden har vi möjlighet att skapa stabila vegetationssystem som kan anpassa sig till klimatförändringarna. Denna serie av kurser tar upp många av de viktiga processer som sker i växtbädden när allt fungerar som det ska och hur man kan påverka i de fall som det inte fungerar.

Denna kursdel kommer att besvara vad biokol är och hur det kan användas. Detta inkluderar biokol som kolsänka, hur biokol påverkar jorden, skillnader mellan olika biokol och vilka begränsningar som finns med biokol. Kursdelen besvarar också var, vilket, när och hur mycket biokol som är lämpligt att använda.

Stångby Akademi - Hållbara Växtbäddar Del 7 - Biokol. Ann-Mari Fransson
Stångby Akademi - Hållbara Växtbäddar Del 7 - Biokol. Ann-Mari Fransson
Stångby Akademi - Hållbara Växtbäddar Del 7 - Biokol. Ann-Mari Fransson

Del 7: Biokol – en restprodukt med framtida utvecklingsmöjligheter

Innehåll:

 • Vilka Kemiska, fysiska och biologiska egenskaper har biokol?
 • Vilken Vattenhållande förmåga och näringshållande förmåga samt näringsinnehåll har biokol
 • Hur påverkar Askhalten pH och dess kalkeffekt?
 • Vad betyder Kolsänkeeffekt?
 • Kan biokol stimulera mikrobiell aktivitet, hur då?
 • Var är det lämpligt att använda biokol?
 • Vilket biokol passar var?
 • När ska biokol tillsättas?
 • Hur mycket biokol ska man tillsätta?
 • Hur kan biokol tillsättas?
 • Några bra exempel på hur biokol kan användas i urbana miljöer.

Denna serie sträcker sig mellan 2022-2024 och består av 7 delar. Del 1-5 tillhör grundkursen och del 6-7 är påbyggnadsdelar, men är fristående om så önskas.

Del 1: Jord och substrat (Jordartslära)
Inspelat webbinarium Gå till anmälan >>

Del 2: Porsystemet (Markfysik)
Inspelat webbinarium – Gå till anmälan >> 

Del 3: Växtnäring (Markkemi)
Inspelat webbinarium – Gå till anmälan >>

Del 4: Mikrolivet i marken (Markbiologi)
Inspelat webbinarium – Gå till anmälan >>

Del 5. Enligt AMA 23
Inspelat webbinarium – Gå till anmälan >>

Avslutar man del 1-5 tilldelas man ett certifikat.

Del 6. Effektiv Bevattning
Länk till inspelat webbinarium kommer i mars

Del 7. Biokol
Detta webbinarium

Stångby Akademi - Hållbara Växtbäddar Del 7 - Biokol. Ann-Mari Fransson

Ann-Mari Fransson har en bakgrund inom växtekologi och har jobbat med urbana planteringar under de senare åren. Hon har studerat effekterna av biokol på bland annat urbana träd, gröna tak, i växtväggar och vid etablering av urbana ängar. Detta har gjorts inom projekten Biodivercity, Klimatsäkrade systemlösningar och senast Rest till bäst. Forskningen har presenterats i olika sammanhang bland annat via Biokolhandboken – för användare.

Praktisk information

Kursen hålls via det digitala mötesverktyget Zoom. Programmet måste laddas ner, men är helt kostnadsfritt, instruktion hur man gör kommer att anges 7 dagar innan webbinariumet.

Vi rekommenderar mikrofon och webbkamera, men är inget obligatoriskt.

Är kursen fullsatt?

Om en kurs är fullsatt kan du anmäla dig till vår reservlista, ofta bokar vi våra föreläsare till fler datum och släpper dessa om det visar sig finnas ett behov. Anmäler du dig till vår reservlista kommer du få löpande information om kursen ges igen och när. Du står även först i kö om vi skulle få in en avbokning på ordinarie kursdatum. Reservlistan är inte bindande.