Planter

Webbinarium
Antal deltagare: 100

Ett webinarie om den gröna arbetsprocessen från växtval till beställning, med stöd i det digitala verktyget Planter. Planter utvecklas i samarbete med Sveriges plantskolor, i syfte att underlätta vardagen för dig som arbetar inom trädgård och utemiljö.

Gratis

Hållbara växtbäddar – Del 2

Webbinarium
Antal deltagare: 100

Hur får vi de gröna miljöerna bli hållbara och livskraftiga? Ett av svaren är att om vi har god kunskap om vad som sker i marken och i växtbädden, så är vi på rätt väg för att skapa stabila vegetationssystem som kan anpassa sig till klimatförändringarna.

850 kr (ex moms)

Kvalitetsbedömning av växter

Stångby Plantskola, Märsta Östra Bangatan 31, Märsta
Antal deltagare: 23

Med gedigen erfarenhet från plantskoleledet kopplar vi ihop produktion med växtanvändning och tittar på viktiga aspekter vid val av ”rätt kvalitet till ditt projekt”.

2500 kr (ex moms)

Kvalitetsbedömning av växter

Stångby Plantskola, Lund Vallkärratorn 424, Lund
Antal deltagare: 15

Med gedigen erfarenhet från plantskoleledet kopplar vi ihop produktion med växtanvändning och tittar på viktiga aspekter vid val av ”rätt kvalitet till ditt projekt”.

2500 kr (ex moms)

Taklandskap – Grönytor på bjälklag

Slottsträdgården Ulriksdal Slottsträdgårdsvägen 8, Solna
Antal deltagare: 40

En heldag med kunskap och inspiration för dig som planerar eller förvaltar grönytor på bjälklag. Under seminariet går Gustav Nässlander och Bengt Syrén igenom allt du behöver veta för att kunna planera och anlägga långsiktigt kvalitetssäkrade gröna taklandskap.

2500 kr (ex moms)

Taklandskap – Grönytor på bjälklag

Stångby Plantskola, Lund Vallkärratorn 424, Lund
Antal deltagare: 15

En heldag med kunskap och inspiration för dig som planerar eller förvaltar grönytor på bjälklag. Under seminariet går Gustav Nässlander och Bengt Syrén igenom allt du behöver veta för att kunna planera och anlägga långsiktigt kvalitetssäkrade gröna taklandskap.

2500 kr (ex moms)

Att lyckas med perenner, lökar och knölar

Slottsträdgården Ulriksdal Slottsträdgårdsvägen 8, Solna
Antal deltagare: 40

Välkommen till en dag där perenner, lökar och knölar står i centrum. Med hjälp av Gerben och hans gedigna erfarenheter handleds du hur man ska tänka när man gör sina växtval med perenner, lökar och knölar.

2500 kr (ex moms)

Att lyckas med perenner, lökar och knölar

Stångby Plantskola, Lund Vallkärratorn 424, Lund
Antal deltagare: 15

Välkommen till en dag där perenner, lökar och knölar står i centrum. Med hjälp av Gerben och hans gedigna erfarenheter handleds du hur man ska tänka när man gör sina växtval med perenner, lökar och knölar.

2500 kr (ex moms)

Blågröngråa Urbana lösningar

Clarion Hotel Post Drottningtorget 10, Göteborg
Antal deltagare: 50

Våra städer står inför många utmaningar och frågor kring hur det går att kombinera dagvatten, hårdgjorda ytor och grön infrastruktur är nu högaktuella.

2700 kr (ex moms)

Blågröngråa Urbana lösnigar

Slottsträdgården Ulriksdal Slottsträdgårdsvägen 8, Solna
Antal deltagare: 40

Våra städer står inför många utmaningar och frågor kring hur det går att kombinera dagvatten, hårdgjorda ytor och grön infrastruktur är nu högaktuella.

2700 kr (ex moms)

TCYK / Yrkesbevis 9. Beskärning och Trädvård

Stångby Plantskola, Märsta Östra Bangatan 31, Märsta
Antal deltagare: 20

Yrkesbevis 9 är en heltäckande kurs gällande beskärning och trädvårdsfrågor. Utbildningen håller avancerad nivå med teoretiska genomgångar samt praktiska övningar under handledning och vänder sig till företag som arbetar med parker och offentliga gröna miljöer och som vill arbeta med att kompetensutveckla sina medarbetare.

12000kr (ex moms)

Hållbara växtbäddar – Del 1

Webbinarium
Antal deltagare: 100

Hur får vi de gröna miljöerna bli hållbara och livskraftiga? Ett av svaren är att om vi har god kunskap om vad som sker i marken och i växtbädden, så är vi på rätt väg för att skapa stabila vegetationssystem som kan anpassa sig till klimatförändringarna.

850 kr (ex moms)

Buskarnas återtåg

Stångby Plantskola, Lund Vallkärratorn 424, Lund
Antal deltagare: 15

Under denna kursdag kommer ni att få en grundlig genomgång av vad man bör och inte bör göra vid gestaltning med buskar, samt även tips på bra buskar för olika situationer.

2500 kr (ex moms)

Buxbomens Framtid

Webbinarium
Antal deltagare: 100

Buxbomen har under de senaste åren stått i skuggan av buxbomssoten och andra sjukdomar. Hur ser dess framtid ut egentligen och vilka förutsättningar råder?

850 kr (ex moms)

Buskarnas återtåg

Slottsträdgården Ulriksdal Slottsträdgårdsvägen 8, Solna
Antal deltagare: 40

Under denna kursdag kommer ni att få en grundlig genomgång av vad man bör och inte bör göra vid gestaltning med buskar, samt även tips på bra buskar för olika situationer.

2500 kr (ex moms)

Buskarnas återtåg

Stångby Plantskola, Märsta Östra Bangatan 31, Märsta
Antal deltagare: 20

Under denna kursdag kommer ni att få en grundlig genomgång av vad man bör och inte bör göra vid gestaltning med buskar, samt även tips på bra buskar för olika situationer.

2500 kr (ex moms)

Buskarnas återtåg

Clarion Hotel Post Drottningtorget 10, Göteborg
Antal deltagare: 50

Under denna kursdag kommer ni att få en grundlig genomgång av vad man bör och inte bör göra vid gestaltning med buskar, samt även tips på bra buskar för olika situationer.

2500 kr (ex moms)

Våga ta greppet om Rosorna

Webbinarium
Antal deltagare: 96

Henrik Morin rätar ut flera vanliga rosfrågetecken under en nätbaserad kurs på temat grundläggande och praktisk roskunskap. Under den här förmiddagen ges framför allt en grund till praktiskt rosskötsel. Exempel ges också på särskilt odlingsvärda rosor för olika ståndorter och ändamål.

850 kr (ex moms)

Planter

Webbinarium
Antal deltagare: 100

Ett webinarie om den gröna arbetsprocessen från växtval till beställning, med stöd i det digitala verktyget Planter. Planter utvecklas i samarbete med Sveriges plantskolor, i syfte att underlätta vardagen för dig som arbetar inom trädgård och utemiljö.

Gratis

Planter

Antal deltagare: 100

Ett webinarie om den gröna arbetsprocessen från växtval till beställning, med stöd i det digitala verktyget Planter. Planter utvecklas i samarbete med Sveriges plantskolor, i syfte att underlätta vardagen för dig som arbetar inom trädgård och utemiljö.

Gratis

Trädetablering och plantering

Antal deltagare: 40

Ett webbinarium om plantering och etablering av träd i stadsmiljö. Syftet är att inspirera och uppdatera kunskapsläget för en stor bredd av yrkesgrupper, och att webbinariet ska vara relevant för anläggare såväl som planerare.

650 kr (ex moms)

Ekosystemtjänster i praktiken

Webbinarium
Antal deltagare: 100

Denna halvdagskurs riktar sig till dig som är yrkesverksam inom skötsel och anläggning och vill lära dig mer ekosystemtjänster och hur dessa kan implementeras i utemiljön.

650 kr (ex moms)

Trädetablering och plantering

Antal deltagare: 40

Ett webbinarium om plantering och etablering av träd i stadsmiljö. Syftet är att inspirera och uppdatera kunskapsläget för en stor bredd av yrkesgrupper, och att webbinariet ska vara relevant för anläggare såväl som planerare.

650 kr (ex moms)

Trädetablering och plantering

Antal deltagare: 40

Ett webbinarium om plantering och etablering av träd i stadsmiljö. Syftet är att inspirera och uppdatera kunskapsläget för en stor bredd av yrkesgrupper, och att webbinariet ska vara relevant för anläggare såväl som planerare.

650 kr (ex moms) FULLSATT - Se ytterligare kursdatum 16 mars

TCYK / Yrkesbevis 9. Beskärning och Trädvård

Stångby Plantskola, Märsta Östra Bangatan 31, Märsta
Antal deltagare: 7

Yrkesbevis 9 är en heltäckande kurs kring beskärning och trädvårdsfrågor.

10500kr (ex moms) FULLSATT

Perenner – Ståndortsanpassad design

Webbinarium
Antal deltagare: 60

För ett både vackert och hållbart resultat ska vara möjligt, måste rätt arter och sorter väljas. Inte helt lätt då sortimentet är stort och kombinationsmöjligheterna oändliga.

650 kr (ex moms)

Perenner – Ståndortsanpassad design

Webbinarium
Antal deltagare: 60

För ett både vackert och hållbart resultat ska vara möjligt, måste rätt arter och sorter väljas. Inte helt lätt då sortimentet är stort och kombinationsmöjligheterna oändliga.

650 kr (ex moms)

Miljömedvetna trädgårdsanläggare & trädgårdsmästare

Webbinarium
Antal deltagare: ∞

Hur kan vi som trädgårdsanläggare och trädgårdsmästare arbeta mer miljömedvetet? Föreläsningen kommer att ge svar på dessa frågor och reda ut olika begrepp och ge konkreta tips hur vi i vår bransch kan arbeta mer miljömedvetet och kommunicera detta med våra kunder.

400 kr (ex moms)

Perenner & Lökar

Stångby Plantskola, Lund Vallkärratorn 424, Lund

Är du nyfiken på hur perenner kan användas för att öka den biologiska mångfalden, bidra till bättre dagvattenhantering och fungera som erosionsskydd? Dessa och fler frågeställningar kommer Mona Wembling, landskapsarkitekt och lärare på SLU i Alnarp, tackla under dagen.

Klimatsmarta lignoser

Stångby Plantskola, Märsta Östra Bangatan 31, Märsta

Klimatsmarta lignoser  - Invasiva arter, nya sorter och E-plantor   Tomas Lagerström Invasiva arter är ett begrepp som figurerat allt oftare på senare år då det finns en rädsla för att störa våra naturliga biotoper. Samtidigt söker vi alternativ till växter som får sjukdomar likt kastanjen samt nya spännande sorter för att förgylla vår omgivning. Hur förhåller vi oss till detta och vad betyder dessa begrepp? Landskapsarkitekten, växtexperten och trädgårdslegenden Tomas Lagerström gästar oss och diskuterar nya odlingsvärda växter samt invasiva arter. Dagen kommer också behandla E-certifieringen av växter; vad den betyder och varför den är viktig. Utöver detta diskuterar vi hur branschen ser på framtiden och vilka utmaningar vi står inför. Med en fot i de flesta av trädgårdsvärldens hörn kommer Tomas denna dag dela med sig av sin långa erfarenhet och gedigna kunskap.