Planter

Antal deltagare: 100

Ett webinarie om den gröna arbetsprocessen från växtval till beställning, med stöd i det digitala verktyget Planter. Planter utvecklas i samarbete med Sveriges plantskolor, i syfte att underlätta vardagen för dig som arbetar inom trädgård och utemiljö.

Gratis

Trädetablering och plantering

Antal deltagare: 40
FULLSATT

Ett webbinarium om plantering och etablering av träd i stadsmiljö. Syftet är att inspirera och uppdatera kunskapsläget för en stor bredd av yrkesgrupper, och att webbinariet ska vara relevant för anläggare såväl som planerare.

650 kr (ex moms)

Ekosystemtjänster i praktiken

Webbinarium
Antal deltagare: 100

Denna halvdagskurs riktar sig till dig som är yrkesverksam inom skötsel och anläggning och vill lära dig mer ekosystemtjänster och hur dessa kan implementeras i utemiljön.

650 kr (ex moms)

Trädetablering och plantering

Antal deltagare: 40
FULLSATT

Ett webbinarium om plantering och etablering av träd i stadsmiljö. Syftet är att inspirera och uppdatera kunskapsläget för en stor bredd av yrkesgrupper, och att webbinariet ska vara relevant för anläggare såväl som planerare.

650 kr (ex moms)

Trädetablering och plantering

Antal deltagare: 40
FULLSATT

Ett webbinarium om plantering och etablering av träd i stadsmiljö. Syftet är att inspirera och uppdatera kunskapsläget för en stor bredd av yrkesgrupper, och att webbinariet ska vara relevant för anläggare såväl som planerare.

650 kr (ex moms) FULLSATT - Se ytterligare kursdatum 16 mars

TCYK / Yrkesbevis 9. Beskärning och Trädvård

Stångby Plantskola, Märsta Östra Bangatan 31, Märsta
Antal deltagare: 7

Yrkesbevis 9 är en heltäckande kurs kring beskärning och trädvårdsfrågor.

10500kr (ex moms) FULLSATT

Perenner – Ståndortsanpassad design

Webbinarium
Antal deltagare: 60
FULLSATT

För ett både vackert och hållbart resultat ska vara möjligt, måste rätt arter och sorter väljas. Inte helt lätt då sortimentet är stort och kombinationsmöjligheterna oändliga.

650 kr (ex moms)

Perenner – Ståndortsanpassad design

Webbinarium
Antal deltagare: 60
FULLSATT

För ett både vackert och hållbart resultat ska vara möjligt, måste rätt arter och sorter väljas. Inte helt lätt då sortimentet är stort och kombinationsmöjligheterna oändliga.

650 kr (ex moms)

Miljömedvetna trädgårdsanläggare & trädgårdsmästare

Webbinarium
Antal deltagare: ∞

Hur kan vi som trädgårdsanläggare och trädgårdsmästare arbeta mer miljömedvetet? Föreläsningen kommer att ge svar på dessa frågor och reda ut olika begrepp och ge konkreta tips hur vi i vår bransch kan arbeta mer miljömedvetet och kommunicera detta med våra kunder.

400 kr (ex moms)

Perenner & Lökar

Stångby Plantskola, Lund Vallkärratorn 424, Lund

Är du nyfiken på hur perenner kan användas för att öka den biologiska mångfalden, bidra till bättre dagvattenhantering och fungera som erosionsskydd? Dessa och fler frågeställningar kommer Mona Wembling, landskapsarkitekt och lärare på SLU i Alnarp, tackla under dagen.

Klimatsmarta lignoser

Stångby Plantskola, Märsta Östra Bangatan 31, Märsta

Klimatsmarta lignoser  - Invasiva arter, nya sorter och E-plantor   Tomas Lagerström Invasiva arter är ett begrepp som figurerat allt oftare på senare år då det finns en rädsla för att störa våra naturliga biotoper. Samtidigt söker vi alternativ till växter som får sjukdomar likt kastanjen samt nya spännande sorter för att förgylla vår omgivning. Hur förhåller vi oss till detta och vad betyder dessa begrepp? Landskapsarkitekten, växtexperten och trädgårdslegenden Tomas Lagerström gästar oss och diskuterar nya odlingsvärda växter samt invasiva arter. Dagen kommer också behandla E-certifieringen av växter; vad den betyder och varför den är viktig. Utöver detta diskuterar vi hur branschen ser på framtiden och vilka utmaningar vi står inför. Med en fot i de flesta av trädgårdsvärldens hörn kommer Tomas denna dag dela med sig av sin långa erfarenhet och gedigna kunskap.  

Regnbäddar & biofilter

Stångby Plantskola, Lund Vallkärratorn 424, Lund

Perenner och prydnadsgräs är användbara i väldigt många situationer, men att komponera perennplanteringar handlar om så mycket mer än färg och form. För ett hållbart resultat måste rätt arter och sorter väljas för den aktuella platsen.

Ljussättning av gröna rum

Stångby Plantskola, Märsta Östra Bangatan 31, Märsta

Perenner och prydnadsgräs är användbara i väldigt många situationer, men att komponera perennplanteringar handlar om så mycket mer än färg och form. För ett hållbart resultat måste rätt arter och sorter väljas för den aktuella platsen.

Trädinventeringar och trädplaner

Stångby Plantskola, Märsta Östra Bangatan 31, Märsta

Perenner och prydnadsgräs är användbara i väldigt många situationer, men att komponera perennplanteringar handlar om så mycket mer än färg och form. För ett hållbart resultat måste rätt arter och sorter väljas för den aktuella platsen.

Building plant health and resilience through biological applications

Stångby Plantskola, Lund Vallkärratorn 424, Lund

Perenner och prydnadsgräs är användbara i väldigt många situationer, men att komponera perennplanteringar handlar om så mycket mer än färg och form. För ett hållbart resultat måste rätt arter och sorter väljas för den aktuella platsen.

En växtjägares betraktelser

Stångby Plantskola, Lund Vallkärratorn 424, Lund

I Henrik Sjömans presentation kring arbetet bakom E-plantor får vi höra om hisnande fältresor i Kina, Azerbajdzjan, Rumänien och USA, fältförsök på Sveriges lantbruksuniversitet och slutligen utnämningen av E-plantor.

Tre Parker – Tre Grepp

Stångby Plantskola, Lund Vallkärratorn 424, Lund

Under dagen har vi äran att få lyssna på Landskapsarkitekterna Magnus Svensson från Malmö Stad samt Gösta Olsson och Ewa Reuterbrand från Stockholms stad som alla medverkat i utvecklingen av tre parker/ grönstråk där växtvalet har en betydande roll för varje plats identitet och funktion.

KYRKOGÅRDAR – Träden i fokus

Stångby Plantskola, Märsta Östra Bangatan 31, Märsta

Välkommen till en dag där kyrkogårdens träd står i centrum.

Är kursen fullsatt?

Om en kurs är fullsatt kan du anmäla dig till vår reservlista, ofta bokar vi våra föreläsare till fler datum och släpper dessa om det visar sig finnas ett behov. Anmäler du dig till vår reservlista kommer du få löpande information om kursen ges igen och när. Du står även först i kö om vi skulle få in en avbokning på ordinarie kursdatum. Reservlistan är inte bindande.