Hållbara växtbäddar – Del 1

Inspelat Webbinarium
Antal deltagare: ∞

Jordartslära - Denna kursdel koncentrerar sig på jordarterna och substratens sammansättning.

650 kr (ex moms)

Hållbara växtbäddar – Del 2

Inspelat Webbinarium
Antal deltagare: ∞

Markfysik - Denna kursdel koncentrerar sig på porsystemet och hur det påverkas av olika jordarters och substrats sammansättning.

650 kr (ex moms)

Hållbara växtbäddar – Del 3

Inspelat Webbinarium
Antal deltagare: ∞

Markkemi - Denna kursdel koncentrerar sig på de processer som påverkar näringstillgången.

650 kr (ex moms)

Våga ta greppet om Rosorna

Inspelat Webbinarium
Antal deltagare: ∞

Henrik Morin rätar ut flera vanliga rosfrågetecken under en nätbaserad kurs på temat grundläggande och praktisk roskunskap. Under det här webbinariet ges framför allt en grund till praktiskt rosskötsel. Exempel ges också på särskilt odlingsvärda rosor för olika ståndorter och ändamål.

850 kr (ex moms)

Hållbara växtbäddar – Del 6

Inspelat Webbinarium
Antal deltagare: ∞

Effektiv Bevattning - Denna kursdel koncentrerar sig på vattnet i marken och strategier för effektiv användning av vatten i bevattningssyfte.

850 kr (ex moms)

PAKETPRIS Hållbara växtbäddar – Del 1-5

Inspelat Webbinarium
Antal deltagare: ∞

Markbiologi - Denna kurs koncentrerar sig på hur mikroorganismer bildar komplexa samhällen i marken och interagerar med växtrötter, organiskt material och mineraler.

2500 kr (ex moms)

Hållbara växtbäddar – Del 4

Inspelat Webbinarium
Antal deltagare: ∞

Markbiologi - Denna kurs koncentrerar sig på hur mikroorganismer bildar komplexa samhällen i marken och interagerar med växtrötter, organiskt material och mineraler.

650 kr (ex moms)

Buskarnas återtåg

Inspelat Webbinarium
Antal deltagare: ∞

I denna video kommer ni att få en grundlig genomgång av vad man bör och inte bör göra vid gestaltning med buskar, samt även tips på bra buskar för olika situationer.

1500 kr (ex moms)

Hållbara växtbäddar – Del 5

Inspelat Webbinarium
Antal deltagare: ∞

Enligt AMA 23 - Denna kurs tar upp vad Anläggnings AMA ställer för krav och hur man tolkar dessa krav i olika växtbäddar samt vilka ändringar som tillkommit i AMA Anläggning 2023.

850 kr (ex moms)

Hållbara växtbäddar – Del 7

Inspelat Webbinarium
Antal deltagare: ∞

Biokol - Vad är biokol och hur det kan användas? Var, vilket, när och hur mycket biokol är lämpligt att använda? Denna kursdel besvarar dessa frågor och hjälper oss skapa fungerande växtbäddar.

850 kr (ex moms)

Växtanvändning i fokus med Marika Delin

Inspelat Webbinarium
Antal deltagare: ∞

Lyssna på Marika Delins berättelse om hur hon gått från att illustrera barnböcker till att senare arbeta med trädgårdsform, från ritningar till färdiga trädgårdar med skötselkontrakt. I föreläsningen visas många favoritväxter och material och kombinationer dem emellan.

950 kr (ex moms)

Växtanvändning i fokus med Peter Linder

Inspelat Webbinarium
Antal deltagare: ∞

Hur kan planteringar nära hus bli mer integrerade som en del av arkitekturen? I detta webbinarium berättar Peter Linder om sitt samarbete med Malmöbaserade arkitektkontoret Siegel och hur växterna får komma in tidigt i husprojektets planering.

950 kr (ex moms)

Växtskadegörare i Fokus – Acer, Aesculus, Fagus, Platanus & Tilia

Webbinarium
Antal deltagare: ∞

I kursen får du en inblick i de skadegörare som påverkar trädets vitalitet och utveckling samt dess förmåga att leverera ekosystemtjänster. ​Dessa insikter kan hjälpa dig att ta beslut i fråga om att fortsätta planera och nyplantera trädet, samt även ge stöd i beslut om att bevara eller fälla trädet.

850 kr (ex moms)

Växtskadegörare i Fokus – Fraxinus & Ulmus

Inspelat Webbinarium
Antal deltagare: ∞

I kursen får du en inblick i de skadegörare som påverkar trädets vitalitet och utveckling samt dess förmåga att leverera ekosystemtjänster. ​Dessa insikter kan hjälpa dig att ta beslut i fråga om att fortsätta planera och nyplantera trädet, samt även ge stöd i beslut om att bevara eller fälla trädet.

850 kr (ex moms)

Växtskadegörare i Fokus – Pinus

Inspelat Webbinarium
Antal deltagare: ∞

I kursen får du en inblick i de skadegörare som påverkar trädets vitalitet och utveckling samt dess förmåga att leverera ekosystemtjänster. ​Dessa insikter kan hjälpa dig att ta beslut i fråga om att fortsätta planera och nyplantera trädet, samt även ge stöd i beslut om att bevara eller fälla trädet.

850 kr (ex moms)

Växtskadegörare i Fokus – Quercus

Inspelat Webbinarium
Antal deltagare: ∞

I kursen får du en inblick i de skadegörare som påverkar trädets vitalitet och utveckling samt dess förmåga att leverera ekosystemtjänster. ​Dessa insikter kan hjälpa dig att ta beslut i fråga om att fortsätta planera och nyplantera trädet, samt även ge stöd i beslut om att bevara eller fälla trädet.

850 kr (ex moms)

Hållbara växtbäddar – Del 7

Inspelat Webbinarium
Antal deltagare: ∞

Biokol - Vad är biokol och hur det kan användas? Var, vilket, när och hur mycket biokol är lämpligt att använda? Denna kursdel besvarar dessa frågor och hjälper oss skapa fungerande växtbäddar.

850 kr (ex moms)

TCYK / Yrkesbevis 8. Växtkännedom Nivå 1

Stångby Plantskola, Märsta Östra Bangatan 31, Märsta, Sverige
Antal deltagare: 14

Yrkesbevis vänder sig till företag som arbetar med trädgårdsanläggning och skötsel av gröna miljöer som parker, trädgårdar, stadsmiljöer, kyrkogårdar m.m. och som vill arbeta med att kompetensutveckla sina medarbetare.

8000kr (ex moms)

Växtkvalitet, hur svårt kan det va?

Stångby Plantskola, Märsta Östra Bangatan 31, Märsta, Sverige
Antal deltagare: 20

Med gedigen erfarenhet från plantskoleledet kopplar vi ihop produktion med växtanvändning och tittar på viktiga aspekter vid val av ”rätt kvalitet till ditt projekt”.

2000 kr (ex moms)

Trädgårdsdesign – att lyckas med sin vision

Stångby Plantskola, Märsta Östra Bangatan 31, Märsta, Sverige
Antal deltagare: 22

Att skräddarsy en gestaltning efter plats, tid och rum kräver eftertanke. Hur kan vision, analys och koncept leda fram till en lyckad gestaltning? Karolina från Länsmansgården berättar om processen från vision till slutresultat.

2500 kr (ex moms)

Barrväxter i Fokus

Webbinarium
Antal deltagare: 96

Fokus på barrväxter två experter emellan. Erik Jönsson berättar om produkt- och sortimentsutveckling. Eric Danell visar vad en bestämningsnyckel är och hur den används

Gratis

Hållbara växtbäddar – Del 6

Inspelat Webbinarium
Antal deltagare: ∞

Effektiv Bevattning - Denna kursdel koncentrerar sig på vattnet i marken och strategier för effektiv användning av vatten i bevattningssyfte.

850 kr (ex moms)

Hållbara växtbäddar – Del 7

Webbinarium
Antal deltagare: 96

Biokol - Vad är biokol och hur det kan användas? Var, vilket, när och hur mycket biokol är lämpligt att använda? Denna kursdel besvarar dessa frågor och hjälper oss skapa fungerande växtbäddar.

850 kr (ex moms)

Att utveckla urbana naturhärmande växtsystem 

Stångby Plantskola, Märsta Östra Bangatan 31, Märsta, Sverige
Antal deltagare: 22

Få en unik inblick i två landskapsarkitekters resor i att skapa unika grönområden där gränser mellan urban miljö och natur suddas ut.

2500 kr (ex moms)

Växtskadegörare i Fokus – Acer, Aesculus, Fagus, Platanus & Tilia

Webbinarium
Antal deltagare: ∞

I kursen får du en inblick i de skadegörare som påverkar trädets vitalitet och utveckling samt dess förmåga att leverera ekosystemtjänster. ​Dessa insikter kan hjälpa dig att ta beslut i fråga om att fortsätta planera och nyplantera trädet, samt även ge stöd i beslut om att bevara eller fälla trädet.

850 kr (ex moms)

Hållbara växtbäddar – Del 1

Inspelat Webbinarium
Antal deltagare: ∞

Jordartslära - Denna kursdel koncentrerar sig på jordarterna och substratens sammansättning.

650 kr (ex moms)

Hållbara växtbäddar – Del 2

Inspelat Webbinarium
Antal deltagare: ∞

Markfysik - Denna kursdel koncentrerar sig på porsystemet och hur det påverkas av olika jordarters och substrats sammansättning.

650 kr (ex moms)

Hållbara växtbäddar – Del 3

Inspelat Webbinarium
Antal deltagare: ∞

Markkemi - Denna kursdel koncentrerar sig på de processer som påverkar näringstillgången.

650 kr (ex moms)

Våga ta greppet om Rosorna

Inspelat Webbinarium
Antal deltagare: ∞

Henrik Morin rätar ut flera vanliga rosfrågetecken under en nätbaserad kurs på temat grundläggande och praktisk roskunskap. Under det här webbinariet ges framför allt en grund till praktiskt rosskötsel. Exempel ges också på särskilt odlingsvärda rosor för olika ståndorter och ändamål.

850 kr (ex moms)

PAKETPRIS Hållbara växtbäddar – Del 1-5

Inspelat Webbinarium
Antal deltagare: ∞

Markbiologi - Denna kurs koncentrerar sig på hur mikroorganismer bildar komplexa samhällen i marken och interagerar med växtrötter, organiskt material och mineraler.

2500 kr (ex moms)

Är kursen fullsatt?

Om en kurs är fullsatt kan du anmäla dig till vår reservlista, ofta bokar vi våra föreläsare till fler datum och släpper dessa om det visar sig finnas ett behov. Anmäler du dig till vår reservlista kommer du få löpande information om kursen ges igen och när. Du står även först i kö om vi skulle få in en avbokning på ordinarie kursdatum. Reservlistan är inte bindande.