Perenner & Lökar

Stångby Plantskola, Lund Vallkärratorn 424, Lund

Är du nyfiken på hur perenner kan användas för att öka den biologiska mångfalden, bidra till bättre dagvattenhantering och fungera som erosionsskydd? Dessa och fler frågeställningar kommer Mona Wembling, landskapsarkitekt och lärare på SLU i Alnarp, tackla under dagen.

Klimatsmarta lignoser

Stångby Plantskola, Märsta Östra Bangatan 31, Märsta

Klimatsmarta lignoser  - Invasiva arter, nya sorter och E-plantor   Tomas Lagerström Invasiva arter är ett begrepp som figurerat allt oftare på senare år då det finns en rädsla för att störa våra naturliga biotoper. Samtidigt söker vi alternativ till växter som får sjukdomar likt kastanjen samt nya spännande sorter för att förgylla vår omgivning. Hur förhåller vi oss till detta och vad betyder dessa begrepp? Landskapsarkitekten, växtexperten och trädgårdslegenden Tomas Lagerström gästar oss och diskuterar nya odlingsvärda växter samt invasiva arter. Dagen kommer också behandla E-certifieringen av växter; vad den betyder och varför den är viktig. Utöver detta diskuterar vi hur branschen ser på framtiden och vilka utmaningar vi står inför. Med en fot i de flesta av trädgårdsvärldens hörn kommer Tomas denna dag dela med sig av sin långa erfarenhet och gedigna kunskap.  

Regnbäddar & biofilter

Stångby Plantskola, Lund Vallkärratorn 424, Lund

Perenner och prydnadsgräs är användbara i väldigt många situationer, men att komponera perennplanteringar handlar om så mycket mer än färg och form. För ett hållbart resultat måste rätt arter och sorter väljas för den aktuella platsen.

Ljussättning av gröna rum

Stångby Plantskola, Märsta Östra Bangatan 31, Märsta

Perenner och prydnadsgräs är användbara i väldigt många situationer, men att komponera perennplanteringar handlar om så mycket mer än färg och form. För ett hållbart resultat måste rätt arter och sorter väljas för den aktuella platsen.

Trädinventeringar och trädplaner

Stångby Plantskola, Märsta Östra Bangatan 31, Märsta

Perenner och prydnadsgräs är användbara i väldigt många situationer, men att komponera perennplanteringar handlar om så mycket mer än färg och form. För ett hållbart resultat måste rätt arter och sorter väljas för den aktuella platsen.

Building plant health and resilience through biological applications

Stångby Plantskola, Lund Vallkärratorn 424, Lund

Perenner och prydnadsgräs är användbara i väldigt många situationer, men att komponera perennplanteringar handlar om så mycket mer än färg och form. För ett hållbart resultat måste rätt arter och sorter väljas för den aktuella platsen.

En växtjägares betraktelser

Stångby Plantskola, Lund Vallkärratorn 424, Lund

I Henrik Sjömans presentation kring arbetet bakom E-plantor får vi höra om hisnande fältresor i Kina, Azerbajdzjan, Rumänien och USA, fältförsök på Sveriges lantbruksuniversitet och slutligen utnämningen av E-plantor.

Tre Parker – Tre Grepp

Stångby Plantskola, Lund Vallkärratorn 424, Lund

Under dagen har vi äran att få lyssna på Landskapsarkitekterna Magnus Svensson från Malmö Stad samt Gösta Olsson och Ewa Reuterbrand från Stockholms stad som alla medverkat i utvecklingen av tre parker/ grönstråk där växtvalet har en betydande roll för varje plats identitet och funktion.

KYRKOGÅRDAR – Träden i fokus

Stångby Plantskola, Märsta Östra Bangatan 31, Märsta

Välkommen till en dag där kyrkogårdens träd står i centrum.

Är kursen fullsatt?

Om en kurs är fullsatt kan du anmäla dig till vår reservlista, ofta bokar vi våra föreläsare till fler datum och släpper dessa om det visar sig finnas ett behov. Anmäler du dig till vår reservlista kommer du få löpande information om kursen ges igen och när. Du står även först i kö om vi skulle få in en avbokning på ordinarie kursdatum. Reservlistan är inte bindande.