Laddar Evenemang

Anmälningen är stängd för detta event.

TCYK / Yrkesbevis 8 – Växtkännedom Steg 2

OBS: För att gå TCYK Yrkesbevis 8, steg 2 behöver man sedan tidigare gått steg 1. 

Vem riktar sig denna kurs till:

Yrkesbevis vänder sig till företag som arbetar med projektering, trädgårdsanläggning och skötsel av gröna miljöer som parker, trädgårdar, stadsmiljöer, kyrkogårdar m.m. och som vill arbeta med att kompetensutveckla sina medarbetare. Vill du läsa mer om TCYK? Klicka här

Vi tror att deltagarna

  • har viss praktisk vana från att arbeta med växter i olika miljöer.
  • önskar praktiska växtidentifieringsövningar under handledning för snabb inlärning.
  • har möjlighet/förmåga att läsa in en del teori på egen hand.
  • behärskar svenska någorlunda i tal och skrift

Kursens mål, innehåll:

Målen för kursen är att: ge kunskap om ett bassortiment av växter och deras grundläggande krav på växtplats och dess lämplighet för olika planteringsytor.

Nyckelord: Växtidentifiering, ståndort och funktion

Vi följer de reviderade kunskapskraven enl. TCYK. Läs mer om kursens detaljerade mål och innehåll genom att Klicka här.

Kursen är uppbyggd av både teoretiska genomgångar samt praktiska övningar under handledning. Även självstudier på distans ingår. Vi erbjuder 5 träffar där man får öva sig på att identifiera växter, lära sig vetenskapliga namn, lära sig mer om växternas krav på växtplatsen ”Rätt växt till rätt växtplats” men även praktisk övning i att ta emot en leverans av växter och bedöma kvaliteten på ett korrekt sätt.

Kursen avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt prov.

Följande ingår:

  • 5 dagar blandade med praktiska och teoretiska genomgångar/övningar
  • Lunch och för- och eftermiddagsfika
  • Kursmaterial och kursintyg

Kursens upplägg:

Kursen motsvarar ca 3 veckors heltidsstudier.
Lokal: Plantskolans lokal i Märsta.
Kursdatum: 19 september, 5 oktober, 26 oktober, 10 november & 7 december
Tider: 8.00-16.00
Kostnad: 10000kr ex moms

Efter avklarad kurs med godkänt resultat, får deltagarna ett skriftligt intyg. Detta ska sedan registreras på TCYK:s hemsida tillsammans med ett arbetsgivarintyg som styrker praktikkravet på 3500 timmar. Registreringen görs av deltagaren själv alternativt av deltagarens arbetsgivare och en avgift på 400 kr tillkommer i samband med registreringen.

I händelse av att man inte klarar de uppsatta målen vid provtillfället erbjuds omprov till en kostnad av 500kr ex moms.

Sista anmälningsdagen är 12 september, därefter krävs direktkontakt med oss för att eventuellt kunna anmäla sig. Anmälningen är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person inom företaget.
Obs! Vid för få anmälda deltagare ställs kursen in.

Siv Stagman - TCYK - Växtkännedom

Siv Stagman – Trädgårdsmästare

Lärare och föreläsare främst i växtkunskap, växtanvändning, växtkvalitet, växtgestaltning.
Certifierad Yrkesbedömare TCYK för YB8, Växtkännedom del 1-3.

Uppdrag bland annat för trädgårdsmästarutbildningarna hos YH Hermods, YH Yrkesakademin samt YH Enköping, Hvilan, kommuner, trädgårdsföretag. Yrkeslärare under flera år hos Uppsala Trädgårdsutbildning, kommunal vuxenutbildning.

Har under åren därefter fyllt på med åtskilliga kurser och studieresor inom mina intresseområden både inom- och utomlands.

Med fingrar känsliga för grönt®,
Siv Stagman Trädgårdsmästare

Är kursen fullsatt?

Om en kurs är fullsatt kan du anmäla dig till vår reservlista, ofta bokar vi våra föreläsare till fler datum och släpper dessa om det visar sig finnas ett behov. Anmäler du dig till vår reservlista kommer du få löpande information om kursen ges igen och när. Du står även först i kö om vi skulle få in en avbokning på ordinarie kursdatum. Reservlistan är inte bindande.