Laddar Evenemang

Anmälningen är stängd för detta event.

TCYK / Yrkesbevis 9 – Beskärning och Trädvård

Utbildningen håller avancerad nivå med teoretiska genomgångar samt praktiska övningar under handledning och vänder sig till företag som arbetar med parker och offentliga gröna miljöer och som vill arbeta med att kompetensutveckla sina medarbetare. Yrkesbevis 9 är en heltäckande kurs kring beskärning och trädvårdsfrågor. 

På grund av rådande pandemi kommer de teoretiska momenten förläggas till webbenarium. De praktiska momenten har anpassats och kommer ske i grupper om 7 deltagare. Detaljerad information ges inför respektive moment.

I de teoretiska momenten går vi igenom:  

 • de olika växtgrupperna och deras behov av beskärning med fokus på etablerings-, uppbyggnads-, underhålls- samt föryngringsbeskärning.  
 • grundläggande biologi såsom fysiologi, anatomi och morfologi för att ge en bättre förståelse för hur växterna påverkas/styrs av beskärning.  
 • faktorer som påverkar växternas utveckling och där med beskärningsbehov så som planteringsgropens uppbyggnad, markförhållanden, vatten-, näringstillförsel och uppbindning.  

I de praktiska övningarna går vi igenom och arbetar med:  

 • hur man läser av en växt, ett träds eller en grönytas beskärningsbehov och sedan utföra beskärningen.  
 • lämpliga redskap för olika beskärningsmoment.  
 • att lägga snitten rätt.  
 • hur man jobbar ergonomiskt och tidsbesparande.  

Vi förutsätter att deltagarna  

 • har viss praktisk vana från beskärningsarbeten.  
 • har möjlighet/förmåga att läsa in en del teori på egen hand.  
 • har med sig grundläggande beskärningsredskap så som sekatör och handsåg. (övriga redskap tar utbildaren med sig).  
 • har på sig arbetskläder/skor efter väder samt skyddsglasögon.  

Utbildningens upplägg:  

Stångbys lokal i Märsta är utgångspunkt för den teoretiska delen, sedan åker vi ut till olika platser för att utföra de praktiska momenten. Kursen avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt prov.  

Godkänd kurs skrivs in i TCYK:s Yrkesbevisbok. I boken skriver sedan arbetsgivaren in antal arbetade timmar. Har medarbetaren arbetat i över 3400/2400 timmar så genererar detta ett yrkesbevis. De 3 500/2 400 timmarna får göras innan, under eller efter kurserna. 3 500 timmar gäller för dem som inte har någon utbildning inom trädgård innan. 2 400 timmar gäller för dem med någon typ av trädgårdsutbildning från gymnasie/yrkesvux/YH/SLU.  

Läs mer om yrkesbevisen och den gröna boken på http://yrkesbevis.com  

Följande ingår:  

 • 7 dagar där 3 av dessa är webbinarier och tre är praktiska övningar (i Märstaområdet). Samt en avslutande halvdag teoretiska och praktiska prov där deltagarna får visa sina inhämtade kunskaper.   
 • Lunch och fika ingår de dagar vi har praktiska övningsmoment
 • Registreringsavgift för yrkesbevis  
 • Kompendier, litteratur 

Är kursen fullsatt?

Om en kurs är fullsatt kan du anmäla dig till vår reservlista, ofta bokar vi våra föreläsare till fler datum och släpper dessa om det visar sig finnas ett behov. Anmäler du dig till vår reservlista kommer du få löpande information om kursen ges igen och när. Du står även först i kö om vi skulle få in en avbokning på ordinarie kursdatum. Reservlistan är inte bindande.