Laddar Evenemang

Anmälningen är stängd för detta event.

TCYK / Yrkesbevis 9 – Beskärning och Trädvård

Utbildningen håller avancerad nivå med teoretiska genomgångar samt praktiska övningar under handledning och vänder sig till företag som arbetar med parker och offentliga gröna miljöer och som vill arbeta med att kompetensutveckla sina medarbetare. Yrkesbevis 9 är en heltäckande kurs kring beskärning och trädvårdsfrågor. 

I de teoretiska momenten går vi igenom:  

 • de olika växtgrupperna och deras behov av beskärning med fokus på etablerings-, uppbyggnads-, underhålls- samt föryngringsbeskärning
 • grundläggande biologi såsom fysiologi, anatomi och morfologi för att ge en bättre förståelse för hur växterna påverkas/styrs av beskärning  
 • faktorer som påverkar växternas utveckling och där med beskärningsbehov så som planteringsgropens uppbyggnad, markförhållanden, vatten-, näringstillförsel och uppbindning

I de praktiska övningarna går vi igenom och arbetar med:  

 • hur man läser av en växt, ett träds eller en grönytas beskärningsbehov och sedan utföra beskärningen
 • lämpliga redskap för olika beskärningsmoment
 • att lägga snitten rätt
 • hur man jobbar ergonomiskt och tidsbesparande 

Vi förutsätter att deltagarna  

 • har viss praktisk vana från beskärningsarbeten
 • har möjlighet/förmåga att läsa in en del teori på egen hand
 • har med sig grundläggande beskärningsredskap så som sekatör och handsåg. (övriga redskap tar utbildaren med sig)
 • har på sig arbetskläder/skor efter väder samt skyddsglasögon

Utbildningens upplägg:  

Vi har vår lokal i Märsta som utgångspunkt för den teoretiska delen men åker sedan ut till olika platser för att utföra de praktiska momenten.

Efter avklarad kurs med godkänt resultat, får deltagaren ett skriftligt intyg samt en detaljerad kursplan. Dessa ska sedan registreras på TCYK:s hemsida, tillsammans med ett arbetsgivarintyg som styrker praktikkravet på 3500 timmar. Detta kan göras av deltagaren själv alternativt av deltagarens arbetsgivare. En avgift tillkommer i samband med registreringen.

Läs mer om yrkesbevisen http://yrkesbevis.com

Följande ingår:  

 • 6 st kurstillfällen totalt. Upplägget består av 2 dagar ren teori som hålls via webbinar, 2 dagar praktiska övningar i Märsta närområde. Den första dagen och den avslutande dagen ses vi i kurslokal på Stångby Märsta.
 • Lunch och fika ingår
 • Litteratur samt växtövningsmaterial 

Schema:

27 feb  – Teoretisk och praktisk genomgång – Märsta

5 mars – Webbinarium – Distans

11 mars – Praktiska övningar – Märsta närområde

12 mars – Praktiska övningar – Märsta närområde

18 mars – Webbinarium – Distans

26 mars – Slutprov – Märsta

Sista anmälningsdagen är 19 februari. Anmälningen är bindande.

Är kursen fullsatt?

Om en kurs är fullsatt kan du anmäla dig till vår reservlista, ofta bokar vi våra föreläsare till fler datum och släpper dessa om det visar sig finnas ett behov. Anmäler du dig till vår reservlista kommer du få löpande information om kursen ges igen och när. Du står även först i kö om vi skulle få in en avbokning på ordinarie kursdatum. Reservlistan är inte bindande.