Laddar Evenemang

Anmälningen är stängd för detta event.

Planter

– Äng och ängslika planteringar

Vi behöver mer ängar i privat och offentlig miljö, men har vi rätt förutsättningar för att de ska fungera? Måste vi arbeta 100% inhemskt, och hur ska skötseln utformas?

Ängen är de tempererade klimatzonernas mest artrika naturtyp. Att satsa på äng gynnar en mängd vilda arter och kan, med rätt utförande, bidra starkt till att bevara både biologisk och genetisk mångfald.

Webinariet går igenom grundläggande ängskunskap och de olika metoder som kan användas för att skapa och utveckla ängar från olika utgångspunkter; från gräsomställning till total nyanläggning och vilken roll den löpande skötseln spelar för resultatet. Vi tittar även på hur ängslika planteringar kan utformas för att leverera både prydnad och ekologisk nytta och hur man kan använda det digitala verktyget Planter för att underlätta arbetet.

Webinariet hålls av Jenny Nilsson på uppdrag av Planter Norden AB. Jenny arbetar med rådgivning och utbildning inom skötsel, anläggning och restaurering av ängar i hela Sverige.

Alla som deltar under webinariet får en kostnadsfri testperiod av Planter samt rabatt vid tecknande av ett Planter-abonnemang!
(Du ska inte ha testat Planter tidigare under året).

Jenny Nilsson är utbildad trädgårdsingenjör och har arbetat med Planter sedan projektets start, och är även känd från den populära gruppen Trädgårdsbranschen på Facebook.

Praktisk information

Kursen hålls via det digitala mötesverktyget Zoom. Programmet måste laddas ner, men är helt kostnadsfritt, instruktion hur man gör kommer att anges 7 dagar innan webbinariumet.

Vi rekommenderar mikrofon och webbkamera, men är inget obligatoriskt.

Är kursen fullsatt?

Om en kurs är fullsatt kan du anmäla dig till vår reservlista, ofta bokar vi våra föreläsare till fler datum och släpper dessa om det visar sig finnas ett behov. Anmäler du dig till vår reservlista kommer du få löpande information om kursen ges igen och när. Du står även först i kö om vi skulle få in en avbokning på ordinarie kursdatum. Reservlistan är inte bindande.