Laddar Evenemang

Anmälningen är stängd för detta event.

Denna kurs är fullsatt och vi erbjuder ytterligare ett datum den 16 mars.

Trädetablering och plantering
– i forskning och praktik

Ett webbinarium om plantering och etablering av träd i stadsmiljö. Syftet är att inspirera och uppdatera kunskapsläget för en stor bredd av yrkesgrupper, och att webbinariet ska vara relevant för anläggare såväl som planerare.

Genom en förmiddag med föreläsningar och diskussioner får deltagarna bättre förutsättningar för att lyckas med planteringsprojekt och därmed skapas bättre förutsättningar för att träden ska få en långsiktig utveckling – en viktig del i byggandet av den hållbara staden.

Vi kommer att prata om erfarenheter från praktiken, likväl som kunskapsläget inom forskningen, vad gäller plantering och etablering av stadsträd. Vi kommer bland annat att beröra frågor kring plantkvalitet, planteringstidpunkter, markförutsättningar, jordanalyser och växtbäddar, samt skötselaspekter.

Innehållet i detta webinarium lämpar sig väl för flera olika yrkesgrupper inom både planering, projektering och plantering/skötsel av planterade stadsträd.

Anna Levinsson är forskare och lärare på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Inom forskningen så arbetar Anna med frågor som rör tekniska och fysiologiska aspekter kring användning av träd i stadsmiljö. Pågående forskningsprojekt handlar bla om etablering av träd för att möta framtida utmaningar i städer, och långsiktiga effekter av stress orsakad av vattenbrist.

Peter Sandberg, ordförande i Svenska Trädföreningen och certifierad besiktningsman för utemiljö, egen företagare och trädkonsult med en bakgrund inom plantskolenäringen. Peter är särskilt engagerad i frågor som berör plantering och etablering av stadsträd. Arbetar till vardags med grön byggledning och besiktning i entreprenader och fungerar som rådgivare till kommuner och Trafikverket.

Varför har vi begränsat antal deltagare på våra webbinarium?

Vi har valt att ha begränsat antal deltagare på våra webbinarium då vi tycker det är viktigt med nära kontakt mellan kursdeltagare, föreläsare och arrangör. Ofta innehåller våra webbinarium interaktiva moment som workshops eller diskussionsgrupper i mindre grupper. Om kursen är fullsatt erbjuder vi ofta ytterligare datum, anmäl dig då till vår reservlista.

Praktisk information

Kursen hålls antingen via de digitala mötesverktygen Teams eller Zoom, programmet måste laddas ner men är helt kostnadsfritt. Vilken utav de två olika mötesverktygen och instruktion hur man gör kommer att anges i god tid, men senast 7 dagar innan webbinariumet.

Vi kommer att hålla interaktiva moment så en mikrofon och webbkamera är att rekommendera.

Är kursen fullsatt?

Om en kurs är fullsatt kan du anmäla dig till vår reservlista, ofta bokar vi våra föreläsare till fler datum och släpper dessa om det visar sig finnas ett behov. Anmäler du dig till vår reservlista kommer du få löpande information om kursen ges igen och när. Du står även först i kö om vi skulle få in en avbokning på ordinarie kursdatum. Reservlistan är inte bindande.