Laddar Evenemang

Anmälningen är stängd för detta event.

Växtskadegörare i Fokus – Acer, Aesculus, Fagus, Platanus & Tilia

I kursen får du en inblick i de skadegörare som påverkar trädets vitalitet och utveckling samt dess förmåga att leverera ekosystemtjänster. ​Dessa insikter kan hjälpa dig att ta beslut i fråga om att fortsätta planera och nyplantera trädet, samt även ge stöd i beslut om att bevara eller fälla trädet.

ACER, AESCULUS, FAGUS, PLATANUS, TILIA – Lönn, hästkastanj, bok, platan och lind. 

Lönn, hästkastanj, bok, platan och lind. Alla är dom viktiga arter för både vår stadsbild och miljö, men likt andra utsätts även dessa arter för påverkan av skadliga svampar och insekter. Under denna föreläsning behandlar Johanna Witzell, utöver de vanliga skadegörarna, även nya hot som kan komma att påverka träden så som ex. platansjukan som härjar i Sydeuropa.

Ett annat exempel är den japanska trädgårdsborren. En skalbagge som angriper både blad, frukt, rötter och blommor från över 300 olika växtarter inom 79 olika växtfamiljer, vilket inkluderar lönn och lind. Föreläsningen syftar till att öka medvetenheten om de utmaningar och hot som dessa träd står inför. Johanna presenterar också strategier för att hantera, samt skydda växten mot skadedjur och sjukdomar, både befintliga som potentiella.

Växtskadegörare i fokus - acer, aesculus, fagus, platanus, tilia. Johanna Witzell Stångby Akademi.
Växtskadegörare i fokus - acer, aesculus, fagus, platanus, tilia. Johanna Witzell Stångby Akademi.
Växtskadegörare i fokus - acer, aesculus, fagus, platanus, tilia. Johanna Witzell Stångby Akademi.
Växtskadegörare i fokus - acer, aesculus, fagus, platanus, tilia. Johanna Witzell Stångby Akademi.
Växtskadegörare i fokus - acer, aesculus, fagus, platanus, tilia. Johanna Witzell Stångby Akademi.

Serien består av flera delar och sträcker sig under 2023-2024.

Quercus
Inspelat webbinarium – Gå till anmälan >>

Pinus
Inspelat webbinarium – Gå till anmälan >>

Fraxinus & Ulmus
Inspelat webbinarium – Gå till anmälan >>

Acer, Aesculus, Fagus, Platanus & Tilia
Detta webbinarium

Johanna Witzell - Växtskadegörare i Fokus

Johanna Witzell är professor i skogsskador vid Linnéuniversitetet där hon undervisar och forskar i skogens hälsa, framför allt svampsjukdomar på lövträd. Hennes främsta intresse är hur trädens resistens i kombination med naturbaserade lösningar, tex symbiotiska svampar kan bidra till trädens hälsa såväl i skogar som i stadsmiljöer.

Praktisk information

Kursen hålls via det digitala mötesverktyget Zoom. Programmet måste laddas ner, men är helt kostnadsfritt, instruktion hur man gör kommer att anges 7 dagar innan webbinariumet.

Vi rekommenderar mikrofon och webbkamera, men är inget obligatoriskt.

Är kursen fullsatt?

Om en kurs är fullsatt kan du anmäla dig till vår reservlista, ofta bokar vi våra föreläsare till fler datum och släpper dessa om det visar sig finnas ett behov. Anmäler du dig till vår reservlista kommer du få löpande information om kursen ges igen och när. Du står även först i kö om vi skulle få in en avbokning på ordinarie kursdatum. Reservlistan är inte bindande.