Laddar Evenemang

Anmälningen är stängd för detta event.

Växtskadegörare i Fokus – Fraxinus & Ulmus

I kursen får du en inblick i de skadegörare som påverkar trädets vitalitet och utveckling samt dess förmåga att leverera ekosystemtjänster. ​Dessa insikter kan hjälpa dig att ta beslut i fråga om att fortsätta planera och nyplantera trädet, samt även ge stöd i beslut om att bevara eller fälla trädet.

FRAXINUS – Ask 

Västra halvklotets askbestånd står under allvarliga hot. I Sverige har vi sett bestånden av inhemsk ask (Fraxinus excelsior) härjas av askskottsjukan (Hymenoscyphus fraxineus) – en svampsjukdom med ursprung i Östasien. Med decimerade bestånd i naturliga ekosystem såväl som bland stadsträden, har planteringen av andra arter av ask än den inhemska ökat. Ofta har valet i stället fallit på Nordamerikas och Centraleuropas askarter. Men även dessa är mottagliga för askskottsjuka och vad värre är – sedan 2002 då smaragdgrön askmalpraktbagge (Agrilus planipennis) för första gången påträffades i Nordamerika – har denna lilla skalbagge förstört hundratals miljoner av kontinentens askträd, varav vissa av arterna fortfarande planteras i Sverige. Askmalpraktbaggen är idag bofast och reproducerande i Ryssland och många tror att det bara är en tidsfråga innan den etablerar sig också i Sverige.

ULMUS – Alm

Gällande almen finns det nya intressanta resultat både gällande konsekvenser av vaccinbehandlingen mot almsjukan samt ett nytt nationellt initiativ att rädda almen genom förädlingsprogram. Vi diskuterar även intressanta långsiktiga förädlingsprogram i andra länder. Webinariet kommer också att utforska de många parallellerna till almsjukans spridning på 80- och 90-talen i Sydsverige. Vad har vi lärt oss sedan dess och kan dessa lärdomar omsättas i förebyggande åtgärder för att rädda dessa släktens framtid i Sverige?
Johanna ger en uppdaterad lägesbild av både ask- samt almsläktets förutsättningar som ett av Sveriges biologiskt och kulturhistoriskt viktigaste trädsläkten.

Stångby Akademi, kursutbud. Växtskadegörare i fokus, Johanna Witzell. Fraxinus, ask och Ulmus, alm.

Askskottsjuka

Stångby Akademi, kursutbud. Växtskadegörare i fokus, Johanna Witzell. Fraxinus, ask och Ulmus, alm.

Almsjuka

Serien består av flera delar och sträcker sig under hela 2024.

Quercus
Inspelat webbinarium – Gå till anmälan >>

Pinus
Inspelat webbinarium – Gå till anmälan >>

Fraxinus & Ulmus
Inspelat webbinarium (denna kurs)

Fagus
Kursen hålls under 2024 (mer info kommer)

Alnus
Kursen hålls under 2024 (mer info kommer)

Aesculus, Prunus m.fl
Kursen hålls under 2024 (mer info kommer)

Populus, Salix, Tilia m.fl
Kursen hålls under 2024 (mer info kommer)

Avslutar man alla delar tilldelas man ett certifikat i kursen.

Johanna Witzell - Växtskadegörare i Fokus

Johanna Witzell är professor i skogsskador vid Linnéuniversitetet där hon undervisar och forskar i skogens hälsa, framför allt svampsjukdomar på lövträd. Hennes främsta intresse är hur trädens resistens i kombination med naturbaserade lösningar, tex symbiotiska svampar kan bidra till trädens hälsa såväl i skogar som i stadsmiljöer.

Praktisk information

Kursen hålls via det digitala mötesverktyget Zoom. Programmet måste laddas ner, men är helt kostnadsfritt, instruktion hur man gör kommer att anges 7 dagar innan webbinariumet.

Vi rekommenderar mikrofon och webbkamera, men är inget obligatoriskt.

Är kursen fullsatt?

Om en kurs är fullsatt kan du anmäla dig till vår reservlista, ofta bokar vi våra föreläsare till fler datum och släpper dessa om det visar sig finnas ett behov. Anmäler du dig till vår reservlista kommer du få löpande information om kursen ges igen och när. Du står även först i kö om vi skulle få in en avbokning på ordinarie kursdatum. Reservlistan är inte bindande.