Laddar Evenemang

Anmälningen är stängd för detta event.

Växtskadegörare i Fokus – Pinus

(OBS! Inspelat webbinarium – ca 1,5h)

I kursen får du en inblick i de skadegörare som påverkar trädets vitalitet och utveckling samt dess förmåga att leverera ekosystemtjänster. ​

Dessa insikter kan hjälpa dig att ta beslut i fråga om  att fortsätta planera och nyplantera trädet, samt även ge stöd i beslut om att bevara eller fälla trädet.

PINUS – Tall
Angrepp av ”nya” skadesvampar som Diplodia pinea och Lecanosticta acicola har nyligen upptäckts på tallar i Sverige, och andra kan vandra hit från sydligare områden när klimatet förändras. I Spanien och Portugal har den introducerade svampen Fusarium circinatum som orsakar tallens hartskräfta gjort att hela plantskolor har fått stängas och brännas. Tallar hotas dock även av flera ”gamla” skadesvampar och skadeinsekter som även de tas upp i föreläsningen.

Växtskadegörare i Fokus - Pinus
Växtskadegörare i Fokus - Pinus

Serien består av flera delar och sträcker sig mellan 2023-2024.

Quercus
Inspelat webbinarium – Gå till anmälan >>

Pinus
Inspelat webbinarium (denna del)

Fraxinus & Ulmus
Inspelat webbinarium – Gå till anmälan >>

Acer, Aesculus, Fagus, Platanus & Tilia
Webbinarium, Februari 2024 Gå till anmälan >>

Johanna Witzell - Växtskadegörare i Fokus

Johanna Witzell är professor i skogsskador vid Linnéuniversitetet där hon undervisar och forskar i skogens hälsa, framför allt svampsjukdomar på lövträd. Hennes främsta intresse är hur trädens resistens i kombination med naturbaserade lösningar, tex symbiotiska svampar kan bidra till trädens hälsa såväl i skogar som i stadsmiljöer.

Praktisk information

Kursen är ett inspelat webbinarium, länken för att kolla på videon skickas ut direkt efter att anmälan gjorts och är tillgänglig ända fram tills kursslut. Man behöver ha internet när man streamar videon, då den inte går att ladda hem. Man kan starta och pausa videon hur man vill under hela kurstillfället. Vill du anmäla dig i slutet av en kursperiod? Inga problem! Kontakta oss om du inte hunnit titta på videon så hjälper vi dig att förlänga perioden.

Är kursen fullsatt?

Om en kurs är fullsatt kan du anmäla dig till vår reservlista, ofta bokar vi våra föreläsare till fler datum och släpper dessa om det visar sig finnas ett behov. Anmäler du dig till vår reservlista kommer du få löpande information om kursen ges igen och när. Du står även först i kö om vi skulle få in en avbokning på ordinarie kursdatum. Reservlistan är inte bindande.