Laddar Evenemang

Trädinventeringar och trädplaner

– för stora och små trädbestånd

Välkommen till en dag där användning av trädinventering och trädplaner står i centrum. Denna dag kommer Johan Östberg, forskare och konsult, att berätta om trädinventeringar i det offentliga rummet och hur dessa kan användas till bland annat trädplaner. Maximilian Löfgren Landskapsingenjör på Malmö kyrkogårdsförvaltning kommer att berätta om de utmaningar och möjligheter som finns när en förvaltning arbetar med träd. 

Speciellt fokus kommer att ligga på kyrkogårdar och hur Maximilian och Johan, utifrån ett beställar- och utförarperspektiv, beskriver hur arbetet med att ta fram trädplaner och trädinventeringar gått till i Malmö. 

Är kursen fullsatt?

Om en kurs är fullsatt kan du anmäla dig till vår reservlista, ofta bokar vi våra föreläsare till fler datum och släpper dessa om det visar sig finnas ett behov. Anmäler du dig till vår reservlista kommer du få löpande information om kursen ges igen och när. Du står även först i kö om vi skulle få in en avbokning på ordinarie kursdatum. Reservlistan är inte bindande.