Laddar Evenemang

 Perenner & Lökar  

 

Moderna perenner för urban gestaltning  

Är du nyfiken på hur perenner kan användas för att öka den biologiska mångfalden, bidra till bättre dagvattenhantering och fungera som erosionsskydd? Dessa och fler frågeställningar kommer Mona Wembling, landskapsarkitekt och lärare på SLU i Alnarp, tackla under dagen. Utöver självklara egenskaper som blomsterprakt, vackra bladverk och dofter diskuterar vi även övriga vinster med att använda perenner i urban miljö.

Dessutom spanar vi in trender och nyheter på marknaden. Vi kommer även prata lök och få råd kring användningsområden, hur man kan maximera löksäsongen samt praktisk information kring plantering och bra exempel på oumbärliga sorter. 

Är kursen fullsatt?

Om en kurs är fullsatt kan du anmäla dig till vår reservlista, ofta bokar vi våra föreläsare till fler datum och släpper dessa om det visar sig finnas ett behov. Anmäler du dig till vår reservlista kommer du få löpande information om kursen ges igen och när. Du står även först i kö om vi skulle få in en avbokning på ordinarie kursdatum. Reservlistan är inte bindande.