Laddar Evenemang

Regnbäddar & biofilter

– konstruktion & växtval

För tredje gången ges möjligheten att delta i detta omåttligt populära seminarium med en oslagbar kombination av föreläsare. 

Kent Fridell, forskare på SLU, mark- och VA ingenjör vid Edge, klargör begreppen kring grönblå system i gaturum och regnbädd, hur de kan användas och implementeras i den moderna staden. Kent redogör även för uppbyggnad, utformning och dimensionering samt för skötsel, underhåll, effekter och kostnader. 

Patrick Bellan, Universitetsadjunkt för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på Alnarp ger goda råd kring tankesätt vid valet av vedartade växter lämpade för grönblå system i gaturum och regnbäddar och listar arter samt sorter lämpade för dessa miljöer. 

 

Är kursen fullsatt?

Om en kurs är fullsatt kan du anmäla dig till vår reservlista, ofta bokar vi våra föreläsare till fler datum och släpper dessa om det visar sig finnas ett behov. Anmäler du dig till vår reservlista kommer du få löpande information om kursen ges igen och när. Du står även först i kö om vi skulle få in en avbokning på ordinarie kursdatum. Reservlistan är inte bindande.