Tidigare events

KYRKOGÅRDAR – Träden i fokus

1 februari, 2018 - 11 februari, 2018

Välkommen till en dag där kyrkogårdens träd står i centrum.

Tre Parker – Tre Grepp

13 februari, 2018 - 23 februari, 2018

Under dagen har vi äran att få lyssna på Landskapsarkitekterna Magnus Svensson från Malmö Stad samt Gösta Olsson och Ewa Reuterbrand från Stockholms stad som alla medverkat i utvecklingen av tre parker/ grönstråk där växtvalet har en betydande roll för varje plats identitet och funktion.

En växtjägares betraktelser

15 februari, 2018 - 25 februari, 2018

I Henrik Sjömans presentation kring arbetet bakom E-plantor får vi höra om hisnande fältresor i Kina, Azerbajdzjan, Rumänien och USA, fältförsök på Sveriges lantbruksuniversitet och slutligen utnämningen av E-plantor.

Perenner och prydnadsgräs är användbara i väldigt många situationer, men att komponera perennplanteringar handlar om så mycket mer än färg och form. För ett hållbart resultat måste rätt arter och sorter väljas för den aktuella platsen.

Trädinventeringar och trädplaner

12 februari, 2019 - 22 februari, 2019

Perenner och prydnadsgräs är användbara i väldigt många situationer, men att komponera perennplanteringar handlar om så mycket mer än färg och form. För ett hållbart resultat måste rätt arter och sorter väljas för den aktuella platsen.

Ljussättning av gröna rum

5 mars, 2019 - 15 mars, 2019

Perenner och prydnadsgräs är användbara i väldigt många situationer, men att komponera perennplanteringar handlar om så mycket mer än färg och form. För ett hållbart resultat måste rätt arter och sorter väljas för den aktuella platsen.

Regnbäddar & biofilter

13 mars, 2019 - 23 mars, 2019

Perenner och prydnadsgräs är användbara i väldigt många situationer, men att komponera perennplanteringar handlar om så mycket mer än färg och form. För ett hållbart resultat måste rätt arter och sorter väljas för den aktuella platsen.

Klimatsmarta lignoser

6 februari, 2020 - 16 februari, 2020

Klimatsmarta lignoser  - Invasiva arter, nya sorter och E-plantor   Tomas Lagerström Invasiva arter är ett begrepp som figurerat allt oftare på senare år då det finns en rädsla för att störa våra naturliga biotoper. Samtidigt söker vi alternativ till växter som får sjukdomar likt kastanjen samt nya spännande sorter [...]

Perenner & Lökar

13 februari, 2020 - 23 februari, 2020

Är du nyfiken på hur perenner kan användas för att öka den biologiska mångfalden, bidra till bättre dagvattenhantering och fungera som erosionsskydd? Dessa och fler frågeställningar kommer Mona Wembling, landskapsarkitekt och lärare på SLU i Alnarp, tackla under dagen.